Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Adressering

Veinavn og veiadresser. 

Det er en målsetning fra staten ved Kartverket at alle adresseverdige bygninger og steder skal få veiadresse. En veiadresse består av veinavn og husnummer. Kommunen vedtar veinavn og tildeler veiadresser. Andelen veiadresser i Nes er nå på ca. 99 %.

Så å si alle boliger har veiadresse i Nesbyen. For hytter og stølsbuer gjenstår det noen områder som ikke er adressert:

  • NATTEN og TVERRLIE. Stor utbygging og nye reguleringsplaner er på gang. Adressering pågår.
  • SØRE BUHOVD. Adressering pågår.

Søk i veiadresser:

Start www.kommunekart.com.

Skriv inn veinavn og husnummer i søkefeltet og trykk på Søk. Slå på kartlag adresse.

Link:

Norsk språkråd: Kommunen som adressemyndighet

Høring nye veinavn

Høring - Forslag til nye veinavn for adressering på Lyseren

Den 26.05.2020 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 3 forslag til nye veinavn for adressering på høring frem til 10.08.2020.

18-00109-132 Forslag til nye veinavn for adressering på Lyseren 480780_2_1.pdf

Kart Lyseren 7 - vei 1393 - 1395.pdf.PDF

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nesbyen kommune innen 10.08.2020.

Høring - Nye veinavn for adressering på Natten

Den 26.05.2020 vedtok Teknisk utvalg å legge ut 16 nye veinavn for adressering på høring frem til 10.08.2020.

Kart Natten veiene 1379 - 1380 og 1390 - 1392.pdf

Kart Natten veiene 1381 - 1389.pdf

Kart Natten vei 1389.pdf

Vedtak , 26052020, Sak 19-20, Forslag til nye veinavn for adressering i Natten.pdf

Eventuelle merknader til foreslåtte veinavn sendes Nesbyen kommune innen 10.08.2020.

Besøksadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Heidi Margrethe Rukke

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Jan Børre Øien

Tittel: Oppmålingsleder

Telefon: 32 06 83 00