Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunalt vann og avløp

På de følgende sidene vil du finne informasjon vedrørende offentlig vann og avløps tjenester levert av Nes kommune, gjeldende regelverk samt relevante søknadsskjemaer.

For informasjon vedrørende tømming av privat avløp henvises det til sider om septik.

For abonnementer

Meld fra om feil på vann og avløp

Planlagt arbeid og uforutsette hendelser

Vannkvalitet

Do-vett

For næring og industri

Vann og avløpsgebyr

Skjemaer

For rørleggere og prosjekterende

VA-norm

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Guro Langslet Lilleslåtten

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00