Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommunalt vann og avløp

På de følgende sidene vil du finne informasjon vedrørende offentlig vann og avløps tjenester levert av Nesbyen kommune, gjeldende regelverk samt relevante søknadsskjemaer.

For informasjon vedrørende tømming av privat avløp henvises det til sider om septik.

KAV Hallingdal

Felleskontoret, forkortet KAV Hallingdal, er et vertskommunesamarbeid mellom Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål, der Ål er vertskommune. Kontoret er plassert på Torpomoen, i andre etasje i det nye bygget. Adresse: Torpomoen 27, 3579 TORPO.

For abonnementer

Meld fra om feil på vann og avløp

Planlagt arbeid og uforutsette hendelser

Vannkvalitet

Do-vett

For næring og industri

Vann og avløpsgebyr

Skjemaer

For rørleggere og prosjekterende

VA-norm

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Kristoffer Ruud

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Glenn Arvid Valstad

Tittel: Saksbehandler for felles avløpskontor for Hallingdal

Telefon: 478 25 348