Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

For næring og industri

Virksomheter med avløpsvann fra produksjon eller lignende kan være pliktig til å rense eller på annen måte begrense skadelige stoffer.


Bedrifter som har avløpsvann som på grunn av innhold og/eller mengde kan skape problemer på offentlig ledningsnett, renseanlegg, eller som kan føre til forringelse av slamkvalitet eller medfører fare for VA-virksomhetens personell, omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 (oljeutskillere) og 15 A (påslipp ellers).


Dette innebærer at enkelte virksomheter må rense avløpsvannet før det går til offentlig nett, for eksempel med oljeutskiller eller fettutskiller. Kommunen setter krav til maksimumsverdier på en rekke kjemikalier, grunnstoffer og kvaliteter. Det er også satt maksimalverdier på næringsstoffer.


Oljeutskiller

I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 15 kreves oljeutskiller hos visse typer virksomheter.

Hvem må ha oljeutskiller

Virksomheter som må ha oljeutskiller:

Bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling - som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.


Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel:

 • Parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til kommunalt nett,
 • mekaniske verksteder, sorteringsanlegg
 • fjernvarmsentraler,
 • garasjeanlegg med tilgang til vann,
 • avfallsmotak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller
 • transportvirksomhet,
 • vask av forskalingsutstyr

Les mer om oljeutskillere

Fettutskiller

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer.

Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør. 

Hvem skal ha fettutskiller

Krav om fettutskiller gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • Restauranter,
 • kafeer og konditorier,
 • catering og ferdigmatprodusenter,
 • gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer,
 • kantiner,
 • slakterier og kjøttforedlingsbedrifter,
 • bakerier,
 • meierier,
 • matbutikker med steke-/grillavdeling,
 • friteringsindustri,
 • røkerier,
 • margarin- og matoljeindustri,
 • hermetikkindustri.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, omfattes også av krav til drift av fettutskiller og rapportering.


Dersom din bedrift har fettholdig avløpsvann og ikke fettutskiller må du sørge for at fettutskiller installeres snarest. 

Les mer om fettutskillere

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Kristoffer Ruud

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Glenn Arvid Valstad

Tittel: Saksbehandler for felles avløpskontor for Hallingdal

Telefon: 478 25 348