Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Meld fra om feil på vann og avløp

Alle eiendommer er tilkoblet kommunalt ledningsnett via stikkledninger. Stikkledningene eies av huseier fra tilknytningspunkt på kommunal ledning og inn i bygg. 

Akutt

Telefonnummeret til VA-vakten er 409 16 463. Vakttelefonen er døgnbemannet. Ring hit dersom det er akutte hendelser som krever rask utbedring. 

Ikke akutt

Misfarget vann

Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.


Hva gjør jeg?

  • La kaldtvannet renne til det er klart
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen

Hvorfor misfarget vann?

Den vanligste årsaken til misfarget vann er vannavstenging på hovedledningsnettet. Dette fører til endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet og det kan resultere i misfarget vann.

Ved stort vannforbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan innbyggere oppleve misfarget vann.
Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs. 

Dårlig trykk

Ved plutselig dårlig trykk eller liten vannmengde når du skrur på springen, sjekk vår nettside for informasjon om aktuelle hendelser. Undersøk med naboer om de opplever samme problem. Har ikke kommunen lagt ut informasjon om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med servicetorget på telefon 32 06 83 00. 


Har du problemer med vanntrykket/ liten vannmengde i springen over tid, kontakt rørlegger.

Vannet er borte

Sjekk om vi har lagt ut informasjon om driftshendelser på vår nettside for informasjon om årsak. Undersøk med naboer om de har mistet vannet. Dersom boligen har lekkasjesikring, sjekk om denne har stengt vannet.


Hvis vi ikke har lagt ut informasjon om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med Servicetorget på telefon 32 06 83 00 mellom kl 8:30 og 15:00. Utenom dette tidsrommet så kan du ringe til døgnbemannet vakttelefon 409 16 463.  

Vann/kloakk i kjelleren

Ta kontakt på vakttelefon 409 16 463.


Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader. Har vannet forårsaket at noe er ødelagt eller skadet, ta kontakt med ditt forsikringsselskap for opprydding og taksering.

Vond lukt fra sluk

Oftest skyldes vond lukt fra sluk at vannlåsen er tom for vann. Hell noen liter vann ned i sluket. Hvis lukten vedvarer, kontroller luftinntaket/ ventilator i rommet. Ved tett eller manglende ventilasjon, vil det oppstå problemer med lukt fra sluk/avløp. Ta kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS).

Vannlekkasje

Vannlekkasje inne

Ring rørlegger.


Vannlekkasje utendørs på din private eiendom

Er det oppstått lekkasje på din private vannledning inn til ditt hus, ta først kontakt med vakttelefon (409 16 463) for en vurdering av om lekkasjen er på din private stikkledning eller kommunal ledning. Er lekkasjen på din stikkledning må du ta kontakt med rørlegger for å få hjelp til å utbedre skaden.

Utbedring av lekkasjer på stikkledninger (vann- eller kloakkledninger) er huseiers ansvar. Kostnadene ved utbedring og utskifting dekkes av huseier.

Vannlekkasje på kommunal vannledning

Ring vakttelefon 409 16 463.

Bekkeløp renner over

Ring vakttelefon veg og teknisk anlegg 952 45 021.

Tette gatesluk

Rens sluket for løv og kvist. Dersom vannet fortsatt ikke renner unna, ta kontakt med vakttelefon veg og teknisk anlegg 952 45 021.

Kokevarsel

Ved et kokevarsel bør du følge Folkehelseinstituttets råd:


Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra Nesbyen kommune?


Vi tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn varsler vi mulige berørte kunder på sms eller telefonvarsling. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningsnett kan også føre til kokevarsel fra oss.


Dette trenger ikke å være farlig, men vi er føre var. Kokevarselet gjelder alt vann til drikke og mat. 


Får du telefonvarsel ved hendelser? Les mer og sjekk om vi har registrert telefonnummeret ditt her.

 

Frosne vannrør

Ta kontakt med rørlegger.


Tips og råd for hvordan du kan unngå frosne vannrør:

  • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
  • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 grader.
  • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryprom, yttervegger, gulv og tak.
  • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
  • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.

Mer informasjon hos Sintef.

Usikker på om du er tilknyttet offentlig vann og avløp?

 

Vann

Hvis du betaler vannavgift til Nesbyen kommune, så er du tilkoblet kommunalt vann. 

Kommunen har to vannverk: Nesbyen Vannverk og Nordhagen Vannverk.

Nesbyen Vannverk forsyner Nesbyen sentrum. Nordhagen Vannverk forsyner Nordhagen. 

 

Avløp

Hvis du betaler kloakkavgift til Nes kommune, så er du tilkoblet kommunalt avløp. Hvis du betaler slamgebyr til Nes kommune, er du ikke tilkoblet kommunalt avløp.

I fjellet er det en del hytter som er tilkoblet kommunalt avløp, men det er et utstrakt privat ledningsnett som leder til det kommunale ledningsnettet. Feil på privat ledningsnett må den enkelte ledningseier rette, mens kommunen retter feil på det kommunale ledningsnettet. Kommunen eier ledningsnett fra Rukkedalen og opp til området ved golfbanen. Ledninger i fjellområdene Tverrlie, Bøgaset, Nystølen, Trollset, Bostjernlia og Trondrudmarka er privat eid. 

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Kristoffer Ruud

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Glenn Arvid Valstad

Tittel: Saksbehandler for felles avløpskontor for Hallingdal

Telefon: 478 25 348