Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Nesbyen kommunestyre har 12.04.2018 vedtatt at abonnenter tilknyttet offentlig vann og/eller avløpstjenester skal følge standard abonnementsvilkår for vann og avløp, utgitt av kommuneforlaget på vegne av KS.

Standard abonnementsvilkår består av administrative og tekniske bestemmelser utgitt i hvert sitt hefte.

  • De administrative tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.
  • De administrative bestemmelsene kan finner her;
    Administrative bestemmelser - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.pdf
  • De tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse på VA-anlegg tilknyttet kommunens. Kan ikke distribueres elektronisk grunnet åndsverkloven, eksemplar til utlån finnes hos Nesbyen folkebibliotek.

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Kristoffer Ruud

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Glenn Arvid Valstad

Tittel: Saksbehandler for felles avløpskontor for Hallingdal

Telefon: 478 25 348