Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Planlagt arbeid og uforutsette hendelser

Hendelser

Planlagt arbeid

Nedenfor er planene for utskifting av ledningsnett frem til og med 2025, tidspunk og strekninger som skal utskiftes hvert år kan endre prioritet underveis.

Stasjonsvegen
 • 2019 Vannledning utskiftning fra Hjørnet til Tolpinrud (med Øynan)
 • 2019 Overvann utskiftning fra Hjørnet til Tolpinrud (med Øynan)
 • 2019 Avløp utskifting Hjørnet til Tolpinrud (med Øynan)
Møllevegen
 • 2019 Vannledning utskifting foran elveparken
 • 2019 Avløpsledning utskifting foran elveparken
Jordeshagen
 • 2019 Avløpsledning utskifting
 • 2019 Vannledning utskifting
Høvafeltet
 • 2020 Vannledning utskifting
 • 2020 Avløpsledning utskifting
 • 2020 Overvann utskifting
Grimsgårdskogen
 • 2022 Vannledning utskifting i Grimsgårdvegen, Soleievegen, Symrevegen og Mogopvegen.
 • 2022 Avløpsledning utskifting i Grimsgårdvegen, Soleievegen, Symrevegen og Brattestø-jordet.
Storemoen
 • 2023 Vannledning utskiftning fra
  • Tøllemovegen over jernbane forbi Defa,
  • Fra Defa over jernbane til Tyrivegen,
  • Lyngvegen til Konglevegen
  • Elvekryssing i Hallingdalselva v/Østenfor hotell
 • 2023 Avløpsledning utskiftning som for vannledning.
 • 2023 Overvann utskifting fra Defa ut i Hallingdalselva
Steinmogutu
 • 2024 Vannledning utskiftning 
 • 2024 Avløpsledning utskiftning
 • 2024 Overvann utskiftning
Alfarvegen
 • 2024 Vannledning utskifting fra Steinmogutu til Høvabakken
 • 2024 Avløpsledning utskiftning ved Høva
 • 2024 Overvann utskiftning ved Høva
Rud/Fagervik
 • 2025 Vannledning utskifting 
Natten/Tverrlie
 • 2021* Utskifting offentlig avløpsledning Natten/Tverrlia

* Dette prosjektet samkjøres med bygging av nytt renseanlegg

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Kristoffer Ruud

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Glenn Arvid Valstad

Tittel: Saksbehandler for felles avløpskontor for Hallingdal

Telefon: 478 25 348