Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Vann- og avløpsgebyr

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for vann og avløp. Gebyrene skal ikke overstige de kostnader kommunen har for disse tjenestene. Alle abonnenter tilkoblet kommunale vannverk må ha installert vannmåler og betale årsavgift etter målt forbruk. Abonnenter tilknyttet avløp i Rukkedalen og i hytteområdene betaler en fast avgift.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen fakturerer for tilkalling og arbeider på private stikkledninger.

Avgifter og gebyrer

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Kristoffer Ruud

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Glenn Arvid Valstad

Tittel: Saksbehandler for felles avløpskontor for Hallingdal

Telefon: 478 25 348