Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Vannkvalitet

Vannet på Nesbyen tilfredstiller de strenge krava i «Forskrift om vannforsyning og drikkevann» (Drikkevannsforskriften).

Nesbyen kommune har vannverk, disse blir drevet etter internkontroll og prosedyrer godkjent av Mattilsynet. 

Dersom du er innteresert i vann og vannbransjen finnes det mye informasjon her:

Vannkunnskap.no

Mattilsynet-Vann

Små endringer i vannkvalitet

Vannet kan til tider endre farge eller lukt. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.

Har du klager på kvaliteten på drikkevannet, kan du kontakte Servicetorget på telefon 32 06 83 00 mellom kl 8:30 og 15:00.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Det blir lagt ut informasjon på Nesbyen kommune sine hjemmesider og/eller varsler på telefon med SMS til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

  • Når vannet stenges grunnet vedlikehold eller lekkasjer
  • Ved kokeanbefalling av drikkevannet

Får du telefonvarsel ved hendelser? Les mer og sjekk om vi har registrert telefonnummeret ditt her.

Hardhet på drikkevannet i Nesbyen kommune

Mange lurer på om drikkevannet er hardt, slik at de må tilsette forkjellige midler i oppvaskmaskiner og vaskemaskiner for å hindre forkalkning, dette er ikke nødvendig.

Vannet på Nesbyen har en hardhet på ca 1,8 dH0, Dette betyr at vannet er svært bløtt og og det er ikke nødvendig å tilsette salt i oppvaskmaskinen.

Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesium-salter.

Regnvann og overflatevann inneholder vanligvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann, mens grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes som hardt vann.

De fleste steder i Norge er springvannet svært bløtt.

Definisjoner på hardhet
 
Hardhet (dH0) Betegnelse
4 Svært bløtt
4-8 Bløtt
8-12 Middels hardt
12-18 Noe hardt
18-30 Hardt
30 Svært hardt

Blir du forsynt med vann fra privat brønn ved huset eller på hytta?

Dersom du har privat brønn og ønsker å sjekke kvaliteten på vannet, kan du hente prøveflasker på Servicetorget. Analyse av vannprøver fra private brønner kan avtales med for eksempel:

Mjøslab

Synlab

Eurofins

Valdreslab

Usikker om du eier et vannforsyningssystem?

Alle brønner som forsyner mer enn 10m3 drikkevann per døgn eller forsyner to hus/hytter eller mer med drikkevann er et vannforsyningssystem. Eieren av vannforsyningssystemet plikter å følge kravene i drikkevannsforskriften.

Mulighet for registrering, regelverk og veiledning finnes på Mattilsynet sine sider:

Mattilsynet-Vannforsyning

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Kontaktperson: Kristoffer Ruud

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Glenn Arvid Valstad

Tittel: Saksbehandler for felles avløpskontor for Hallingdal

Telefon: 478 25 348