Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Jordbruk

Tjeneste for jordbruksforvaltningen i Nesbyen kommune. Behandling av søknader knyttet til jodbruksrelaterte saker og gjøremål innen Nesbyen kommune.

Målgruppe

Tjenesten retter seg mot alle som fremmer konkrete saker, spørsmål og andre gjøremål relatert til registrerte jordbrukseiendommer i Nesbyen kommune.

Pris for tjenesten

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker

Avgifter og gebyrer

Lover og retningslinjer 

Samarbeidspartnere

Buskerud fylkeskommune, Næringsutvikling i Buskerud, landbruks og miljøavdelingen.

Søknadsveiledning

Behandling, administrativt eller politisk, i h.h.t. gjeldende bestemmelser i aktuelt lovverk. Rettledning til utfylling av skjema m.m. kan fåes ved henvendelse til Servicetorget.

Tilskudd til tiltak i beiteområde

Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder Hallingdal - vedteke mars 2020.pdf

Søknad om Regionalt miljøtilskudd

Ordningen er innarbeidet i Fylkesvise miljøprogram, har enkelte miljøbetingelser og søknad skjer elektronisk med søknadsfrist 20. september.
For informasjon om ordningen viser vi til Landbruksdirektoratets hjemmesider.

Fylkesvise BU-midler

Det er felles søknadsskjema for fylkesvise BU-midler forvaltet av Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA)

Link til søknadsskjema her

Søknad om produksjonstilskudd og avløsning til ferie og fritid

Skjemaene foreligger elektronisk når de er ferdig utarbeidet, i forkant av hver søknadsomgang: 20. januar og 20 august.

Fra 2018 er søknadsfrist 15. mars 15. oktober.

For informasjon om ordning viser vi til Landbruksdirektoratets hjemmesider.

Vedlegg til søknad

For vedlegg til søknad; se under de enkelte søknader ovenfor.

Søknadsbehandling

Etter mottak behandles søknaden administrativt etter gitt delegasjon eller politisk i h.h.t. gjeldende lover og regelverk.

Søknaden sendes til

Fullstendige søknad med nødvendig vedlegg sendes til: Nes kommune, Landbruksavdelingen, 3540 Nesbyen.

Konsesjon

Landbruksdirektoratet konsesjon

Skjemaer og søknader

Landbruksdirektoratet skjemaer

Tilskudd

Landbruksdirektoratet tilskudd

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Anders Halland

Tittel: Kommunalsjef

Telefon: 32 06 83 00