Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Dagpenger ved enkeltpersonforetak

Rett på dagpenger i EPF pga koronakrisen

https://www.visma.no/blogg/regjeringens-krisepakke-hvordan-pavirkes-smabedrifter/

Som selvstendig næringsdrivende har en vanligvis ikke rett på dagpenger. Derfor er det presentert et tiltak for å sikre deres inntekt:

  • De som mister hele eller deler av sin inntekt kan motta støtte som tilsvarer 80% av gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene. Merk at det har en begrensning opp til 6G (599 148kr). Dette kan mottas fra dag 17 etter stanset drift.
  • Samme regler gjelder dersom du skulle bli syk med coronavirus.

https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert

Du kan ha rett til dagpenger

Er du minst 40 % permittert, kan du ha rett til dagpenger. For å få dagpenger er det er et vilkår å være registrert som arbeidssøker.

Registrer deg som arbeidssøker og søk dagpenger

Når du har registrert deg som arbeidssøker, kommer du til søknad om dagpenger.

Hva må du gjøre?

  1. Registrer deg som arbeidssøker (dette er et vilkår for å få dagpenger)
  2. Søk dagpenger (selv hvis du er usikker på om du kan få)
  3. Du må sende meldekort hver 14. dag (gjelder også før du har fått svar på søknaden din, kryss av for at du fortsatt er arbeidssøker)
  4. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV

Registrer CV hos NAV, det kan bli behov for deg og din kompetanse mens du er permittert.

Du må også holde tett kontakt med arbeidsgiveren din når du er permittert, og gi beskjed til NAV om eventuelle endringer i situasjonen din.

Informasjon og diverse linker

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-blir-endringene-i-permitterings--og-dagpengeregelverket/id2694346/

Midlertidig forskrift- korona

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-20-368

Diverse spørsmål og svar

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon