Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Næring og etablering

Informasjon for næringsdrivende vedrørende koronavirus

Hurtigtiltak

Dette er Vikens første tiltak for nærings- og samfunnslivet

Aktuelle vedtak vedrørende koronavirus

Det gjøres stadig nye vedtak nasjonalt og lokalt som har innvirkning på lokalt næringsliv:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet

Informasjon for næringsdrivende vedrørende korona virus

NAVs informasjon vedrørende koronavirust for bedrifter/arbeidsgivere
https://www.nav.no/no/bedrift

NAVs informasjon om permittering
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset
Tlf til NAV for arbeidsgivere: 55 55 33 36

NHOs samleside med aktuell informasjon for arbeidsgivere
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/

Enkel og oversiktlig informasjon for deg som driver enkeltpersonforetak og AS
https://conta.no/oppdateringer/rettigheter-for-enkeltpersonforetak-og-akjseselskap-ved-coronavirus/

Det er utarbeidet tydelige råd fra sentrale myndigheter i tilknytning til koronavirus-situasjonen, for å sikre lik håndtering i landets butikker og forsvarlig tilgang på matvarer.
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/tydeligere-rad-til-varehandelen

Ta gjerne kontakt med næringsutvikler i Nesbyen kommune dersom du har spørsmål:
Odd-Arild Etterlid
TLF: 92 45 50 98
oae@nesbyen.kommune.no

 

Strategisk næringsplan 2016 - 2026

Strategisk næringsplan for Nesbyen kommune 2016 - 2026

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan 2016 - 2026

Næringsfondet

Nesbyen kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme og konkurransdyktige arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter og til et levende og produktivt lokalsamfunn i Nesbyen. Støtte fra næringsfondet begrenses til tiltak lokalisert i Nesbyen kommune samt regionale samarbeidstiltak som bidrar til å styrke næringslivet i Nes.

Fondet skal nyttes til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i Nesbyen og derved bidrar til å trygge sysselsettingen i Nesbyen kommune. Fondet kan nyttes til å utvikle ny og eksisterende næringsvirksomhet i tilknytning til primærnæringen eller andre næringer.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter eller kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet utover ordinære produksjonstillegg.

Tildeling fra fondene kan skje etter søknad som lån eller tilskudd. Det forutsettes at tiltak som søkes finansiert på denne måten tilfredsstiller de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldene retningslinjer og vedtekter for fondene.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og bedrifter som ønsker nyetablering og/eller videreutvikling av egen bedrift.

Kriterier/vilkår for lån og/eller tilskudd

Retningslinjer for bruk og utbetaling av næringsfondet

Om søknadsprosessen/ søknadsveiledning

Søknader om lån og/eller tilskudd fra næringsfondet behandles av Nesbyen formannskap som næringsutvalg. Tilskudd på inntil kr 20.000 behandles av administrasjonen. Lån på inntil kr 200.000 og tilskudd på inntil kr 50.000 behandles av Nesbyen formannskap. Lån og tilskudd ut over sistnevnte beløp behandles av Nesbyen kommunestyre.

Det er ingen søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Nesbyen kommune
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Eller til: postmottak@nesbyen.kommune.no

Søknadsskjema

Næringsfond søknadsskjema.pdf

Hallingdal etablerersenter

Hallingdal Etablerersenter er et samarbeidsorgan mellom kommunene i Hallingdal, Innovasjon Norge, Buskerud fylkeskommune og Hallingdal Næringshage AS.

Senteret er finansiert gjennom kommunene, Innovasjon Norge, Buskerud fylkeskommune og næringslivet i Hallingdal.

Hallingdal Etablerersenter gir uavhengig og gratis veiledning til personer i Hallingdal som

 • vil starte egen virksomhet
 • søker etablererveiledning
 • søker råd om finansiering til etablering
 • ønsker samarbeidspartner for å videreutvikle egen forretningsid
 • søker kontakter med andre etablerere eller øvrig næringsliv (nettverk)
 • ønsker etablererkurs
 • trenger råd og tips om nyetablert virksomhet

Etablerersenteret gir

 • kvalitetsvurdering av forretningsidé
 • finansieringstips om tilskuddsordninger, lån og krav til egenkapital
 • veiledning om offentlige lover og regler tilknyttet næringsvirksomhet
 • generelle råd og tips om næringsvirksomhet
 • oppfølging av nystarta virksomheter

Etablerersenteret gir også råd og veiledning til bedrifter i omstilling/ utviklingsprosjekter, og vil være en

 • samtale- og veiledningspartner
 • koblingsboks mot fagmiljøer og andre nettverk med spisskompetanse
 • rådgiver innen finansieringsmuligheter og -søknader. (Skattefunn, Innovasjon Norge-ordninger, lokale næringsfond, bank osv.)

Etablerersenteret har også etablert en fadderordning med lokale mentorer for deg som er ny i bransjen. Senteret står også for en rekke arrangement og kurs innenfor etablering, motivasjon og nettverksbygging.

Vurderer du å starte egen bedrift? Kontakt etablerersenteret!

Les mer om Hallingdal Etablerersenter på deres nettside.

Eierskapsmelding

Eierskap og samarbeidsløsninger i Nesbyen kommune.pdf

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Odd-Arild Etterlid

Tittel: Næringsutvikler

Telefon: 92455098