Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Gravemelding og arbeidsvarsling

Graving i kommunal veg

Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt parker og friområder.

Dette for å sikre framkommeligheten, samt å sikre at arealet blir istandsatt etter gjeldende krav.

Søknad om graving i kommunal Nesbyen veg-pdf

Avkjørsel fra offentlig veg

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal veg i forbindelse med:

  • Bygging av ny avkjørsel
  • Flytting av avkjørsel
  • Endret bruk av avkjørsel

Søknad om avkjørsel behandles etter plan og bygningsloven, og mer informasjon om hvordan man søker og link til søknadsskemaer finner du her.

For avkjørsel, eller utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg og riksveg, sendes søknad til henholdsvis Buskerud fylkeskommune eller Statens vegvesen.

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Ole Vidar Støvik

Tittel: Oppsynsmann

Telefon: 952 45 021

Kontaktperson: Knut Erik Vinje

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 32 06 83 00