Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kantklipping

Klipp hekk og busker

Det er huseiers ansvar å klippe hekk og busker slik at de gående og syklende både har blass og blir sett av bilistene. Ved kryss og andre steder der sikten er spesiellt viktig skal vegetasjonen være lavere enn ellers. Før skolestart er det ekstra viktig å ha klippet hekken.

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke henger ut over eiendomsgrensen.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen grunnet vegetasjon.
  • I soner som krever fri sikt skal ikke vegetasjonen være høyere enn 50cm. Små barn rundt hjørnet må være synlig for bilister og syklister.
  • Hekk busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt og vegnavnskilt.
  • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned og etter at du har klippet hekken.

For mer informasjon og illustrasjoner se her:

SVV-vegetasjonsrydding

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Det følger med en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Blir vegetasjonenfortsatt ikke klippet, vil vi gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke fristen holdt, vil Nes kommune sørge for å gjennomføre klippingen for grunneiers regning.

Bli kvitt hekkeklipp og greiner gratis

Hageavfall (samt annet avfall) leveres gratis for privatpersoner på Gunbjørndokk avfallsmottak når dette er åpent. 

For åpningstider og mer informasjon vises det til Hallingdal Renovasjon sine sider:

Hallingdal Renovasjon - Nes

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener hekken eller buskene hans må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller hekken.

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Ole Vidar Støvik

Tittel: Oppsynsmann

Telefon: 952 45 021

Kontaktperson: Knut Erik Vinje

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 32 06 83 00