Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Meld om feil

Kommunen har vakttjeneste du kan ringe dersom det oppstår akutte forhold knyttet til kommunale veger, vakttelefon veg og teknisk anlegg 952 45 021. For riks og fylkesveger, Statens vegvesen, telefon 175. 

 

Meldinger om feil og skader på vegnettet

Meld fra dersom du oppdager feil og skader på det kommunale vegnettet. Ta gjerne bilder og merk henvendelsen med vegnavn og skadetype. Send e-post hit.

Eksempler på feil og skader

  • Hull i vegen
  • Forsøpling
  • Ødelagte skilt
  • Dårlig sikt grunnet hekker eller annen vegetasjon
  • Er det ikke brøytet eller strødd (oppgi tidspunkt)

Hvem har ansvaret for hvilke veger

Nes kommune veg og tekniske anlegg har ikke ansvaret for alle veier og gater. Det er derfor viktig at du sjekker dette før du kontakter oss. Vi har kun ansvaret for alle kommunale veier, gater, fortau samt gang- og sykkelveier. Vi har i tillegg ansvaret for gang- og sykkelveier og gatelys langs fylkesvei.

Hvem eier hvilke veger

Det er ikke lett å vite  hvilke veger som er kommunale, fylkeskommunale mm. Oversikt over de fleste veger finnes hos Nasjonal Vegdatabank.

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Ole Vidar Støvik

Tittel: Oppsynsmann

Telefon: 952 45 021

Kontaktperson: Knut Erik Vinje

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 32 06 83 00