Nesbyen kommune

Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Snøbrøyting

Snøbrøyting av kommunale veger

Snøbrøyting er delt inn i soner og blir i hovedsak utført av private entreprenører etter følgende krav.

Når igangsettes brøyting:

Snødybde Snøtype
5cm Våt snø
7cm Tørr snø

Vegene skal være brøytet før skoleruta kjøres.

Ved kraftig snøfall vil brøytingen starte før de overnevnte snødybdene inntreffer.

Frisiktsoner i alle kryss skal holdes fri for snø over 70cm over vegbanen, og det skal ikke legges opp snø i frisiktsoner.

Av brøyting i sentrum blir gang-sykkelveger og fortau prioritert først.

Det bes om forståelse for at det ved mye snø eller vind vil være stort press på brøytemannskapene, og at det kan ta noe lenger tid før vegene er brøytet.

Flytting av snø fra privat eiendom

 Nes kommune har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at grunneiere bare flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. Der blir den jo liggende på en vei som nettopp er brøytet og skaper problemer og vanskelige forhold for fotgjengere og bilister.

Lovlighetsvurderingen av veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland.

Statens vegvesen har ansvar for Rv.7 og fylkesveiene. Henvendelser angående riks- og fylkesveier rettes til Statens vegvesen på telefon 02030 i arbeidstiden eller 175 utenom arbeidstiden.

Hva er ditt ansvar?

  • For at brøytemannskapet skal komme fram og vegen skal bli brøytet skikkelig, er det viktig at biler i størst mulig grad parkeres på privat grunn. Dette er svært viktig i områder med smale adkomst-/boligveger.
  • Eiere av hus eller grunn mot offentlig sted skal strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt. Huseier har også plikt til å skuffe tak og til å sikre mot takras.
  • Snø fra brøyting som blir lagt inn på privat eiendom og avkjørsler er du er selv ansvarlig for å fjerne.
  • Du kan ikke legge snø på offentlig veg eller fortau.
  • Du må fjerne vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller fortau og som dermed er farlig for trafikksikkerheten og til hinder for brøytemannskapene.

Besøksadresse:

Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Postadresse:

Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Telefon: 32 06 83 00

Kontaktperson: Ole Vidar Støvik

Tittel: Oppsynsmann

Telefon: 952 45 021

Kontaktperson: Knut Erik Vinje

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 32 06 83 00