Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Startlån

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet.

Hvem kan få startlån?
 • økonomisk vanskligstilte husstander
 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • personer med funksjonshemming
 • flyktninger
 • personer med opphold på humanitært grunnlag (også personer som ikke er norske statsborgere kan søke)
Hva kan startlånet brukes til?
 • kjøp av ny eller brukt bolig -det mest vanlige er at privat bank finansierer deler av boligen
 • refinansiering av dyre lån for å opprettholde boforholdet
 • til utbedring
 • til tilpassing ved nedsatt funksjonsevne
 • bygging av bolig
 • til toppfinansiering
Hva må til for å få lån?

Søkeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler til livsopphold.

 • boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivå på stedet der du skal bo
 • en hovedregel er at boligen ligger i kommunen som gir lån
Boligtilskudd

Ordningen gjelder også for boligtilskudd til etablering i egen bolig.

Informasjon fra husbanken
Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån.

Søknadskjema

Mangler du BankID eller er verge? Slik får du søkt elektronisk

Kontaktinformasjon

NAV Hallingdal, Gamlevegen 4, 3550 Gol

Hilde Inez Paulsen, veileder

Tlf. 55 55 33 33