Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Omsorgsbolig

Nesbyen kommune har ulike omsorgsboliger som er tilpasset eldre, bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgn tjenester.

Bokollektivet Elverhøy
 • 10 boenheter på et plan
 • felleskjøkken og stue
 • enheter på ca. 30 kvm og inneholder oppholds- /soverom med eget bad.
 • tilrettelagt for personer med demenssykdom
 • heldøgns tjenester
 • ikke møblert

Tjenester tildeles ut fra en faglig vurdering av hjelpebehov og helsetilstand.

Målsetting

Boligen skal ut i fra sin utforming bidra til at personer med demens kan få en best mulig livskvalitet og et tilrettelagt botilbud.  

Hvem kan søke?

Hoveddiagnosen skal være demens. Diagnosen skal være fastlagt før innflytting, eller utredning skal  skje så raskt som mulig.

Bokollektivet Sagtomta

Boligen er tilrettelagt for personer med demens.

 • 16 boenheter fordelt på 2 blokker
 • hver blokk har felleskjøkken og stue
 • enheter på ca. 30 kvm og inneholder oppholds- /soverom med eget bad
 • ikke møblert
 • heldøgns bemanning

Bokollektivet har trygghetsteknologi:

 • døralarm på alle ytterdører
 • komfyrvakt.
 • alarm med varsling til personalet
 • automatisk tenning av lys ved fall/vandring fra seng.

Kommunen har tildelingsrett. Tjenester tildeles ut fra en faglig vurdering av hjelpebehov og helsetilstand. Flytting til mer egnet bolig vil kunne bli aktuelt ved varig endring av omsorgsbehov.

Målsetting

Omsorgsboligen skal ut i fra sin utforming bidra til at personer med demens kan få en best mulig livskvalitet og et tilrettelagt botilbud. 

Hvem kan søke?

Hoveddiagnosen skal være demens. Diagnosen skal være fastlagt før innflytting, eller utredning skje så raskt som mulig.

Merknader

Bokollektivet er organisert som et borettslag. Dette innbærer at beboere kjøper en andel i Sagtomta borettslag som er knyttet til den enkeltes leilighet. Leilighetene er finansiert ved tilskudd fra Husbanken, innskudd og felles lån som betjenes gjennom husleien. Før innflytting må andelen kjøpes av tidligere beboer samt at innskudd må betales.

Ringbo BBL/Garanti Eiendomsmegling, tlf. 32 11 36 00 er forretningsfører for borettslaget og vil kunne gi praktiske opplysninger vedr. overdragelse av leilighet.

Borettslaget har tilsatt vaktmester som tar seg av de daglige praktiske forhold som plenklipping, snømåking, strøing, drift tekniske anlegg, ytre vedlikehold etc.

Vedlikehold og andre praktiske forhold i den enkelte leilighet er beboerens ansvar - ikke vaktmesterens arbeidsoppgave.

Omsorgsboliger Elverhøy

Omsorgsboligen er et bofellesskap med

 • fast bemanning fra 07.00 – 22.15
 • tilsyn av natt-tjenesten mellom kl. 22.15 og 07.00
 • privatenhet med areal på ca. 35-40 kvm (ett rom med hybelkjøkken, bad og garderobeplass)
 • umøblert
 • fellesareal som skal erstatte redusert privatareal
 • fellesareal med spisestue/kjøkken i 2. etg.
 • TV-stue/kjøkken i 3. etg.
 • bod på loftet
 • alarmsystem med varsling til personale.

Dette er inkludert i husleien Hjemmetjenester tildeles ut fra en faglig vurdering av hjelpebehov og helsetilstand. Flytting til mer egnet bolig vil kunne bli aktuelt ved varig endring av omsorgsnivå.

Målsetting

Omsorgsboligen er tilpasset bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns tjenester.

Hvem kan søke?

Eldre bevegelseshemmede over 60 år som har behov for tilgang på heldøgns tjenester og en tilrettelagt bolig. Alle søkere må være hjemmeboende i Nesbyen kommune.

Omsorgsboliger Sagtomta

Frittstående omsorgsboliger i Sagtomta borettslag

 • 16 selvstendige boliger fordelt på 2 hus
 • umøblerte leiligheter med stue/kjøkken, ett eller to soverom, bad og 2 boder (ute og inne).
 • boflate er på henholdsvis 57 og 65 kvm.
 • fellesrom med stue med kjøkkenkrok, oppvaskmaskin, spiseplass, sittegruppe, peis og TV  i hvert hus
 • fellesrom som kan nyttes til sosialt samvær/møtevirksomhet
 • bemanning fra hjemmetjenesten fra 07.00 - 22.15
 • nattjenesten tilsyn med boligen mellom kl. 22.15 og 07.00

Hjemmetjenester tildeles ut ifra en individuell og faglig vurdering av hjelpebehov og helsetilstand.

Flytting til mer egnet bolig vil kunne bli aktuelt ved varig enrding av omsorgsnivå.

Målsetting

Omsorgsboligen er tilpasset bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at at beboerne skal kunne motta heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

Hvem kan søke?

Bevegelseshemmede som har behov for tilgang på heldøgns pleie- og omsorgstjenester og en tilrettelegt bolig. Alle søkere må være hjemmeboende i Nesbyen kommune.

Merknad

Omsorgsboligene er organisert som et borettslag. Dette innbærer at beboere kjøper en andel i Sagtomta
borettslag som er knyttet til den enkeltes leilighet.

Leilighetene er finansiert ved tilskudd fra Husbanken, innskudd og felles lån som betjenes gjennom husleien. Før innflytting må andelen kjøpes av tidligere beboer samt at innskudd må betales.

Ringbo BBL/Garanti Eiendomsmegling i Hønefoss tlf. 32 11 36 00 er forretningsfører for borettslaget
og vil kunne gi praktiske opplysninger vedr. en overdragelse av leilighet.

Sagtomta Borettslag har et styre som har ansvaret for den daglige driften av borettslaget.

Borettslaget har tilsatt vaktmester som tar seg av de daglige praktiske forhold som plenklipping, snømåking, strøing, drift tekniske anlegg, ytre vedlikehold etc.

Vedlikehold og andre praktiske forhold i den enkelte leilighet er beboerens ansvar - ikke vaktmesterens arbeidsoppgave.

Trygdebolig

Trygdeboliger sees på som en integrert del i de tilbud som utgjør en samlet pleie- og omsorgstjeneste.

Målgruppe

Boligene prioriteres personer som har særskilt behov for en spesielt tilpasset bolig for å utsette, hindre eller erstatte institusjonsplass.

Kriterier og vilkår

Boligene skal tildeles den som har det største behovet for slik boform. Ønske om en lettstelt liten bolig, eller at en er oppsagt fra nåværende bolig, er ikke et kriterium i seg selv for å få tildelt trygdebolig. Det samme gjelder søkere med egenkapital.

Alle søkere må være hjemmeboende i Nesbyen kommune

Boligene

2 leiligheter på Eldrebo
2- mannsbolig Elverhøy

Pris for tjenesten

Egenbetaling for pleie- og omsorgstjenester

Søknad/vedtak

Det fattes individuelt vedtak. Det vil bli foretatt en kartlegging av behov og gjennomført en helhetlig vurdering av søkers behov for omsorgsbolig.

Det er klageadgang på vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket, i dette tilfelle Enhet hjemmebasert omsorg.

Søknad om omsorgsbolig

Søknaden sendes til
Nesbyen kommune, Elverhøy helsetun, 3540 Nesbyen

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende og senest innen 3 uker.  

Kontaktinformasjon

Servicetorget kan kontaktes for informasjon.
Åpningstid mandag - fredag kl. 08.30 – 15.00
Tlf. 32 06 83 00
E-post postmottak@nesbyen.kommune.no