Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en ordning som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre der dette blir regnet som det beste for brukeren.

Ordningen gjelder personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Den omfatter frivillige omsorgsytere uten omsorgsplikt og foreldre til mindreårige barn som foreldre har omsorgsplikt for.

Omsorgsgiver vil selv kunne søke omsorgsstønad.

Søknad om omsorgsstønad

Info om omsorgsstønad Helse Norge