Kontakt oss Ledige stillinger Min side

TT-kort

TT- kort

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Buskerud mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.

Pris for tjenesten
Det skal ikke betales egenandel for reiser betalt med TT-kort fra Buskerud.

Veiledning og hjelp til utfylling av søknadsskjema gis på servicetorget.

Det er ingen søknadsfrist.

Søknaden sendes til
Buskerud fylkeskommune, Samferdsel, TT
Postboks 3563
3007 Drammen

Søknad om TT-kort

Info om transport for funksjonshemmede