Kontakt oss Ledige stillinger Min side

TT-kort

TT- kort

Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Viken mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv.

Pris for tjenesten
Det skal ikke betales egenandel for reiser betalt med TT-kort fra Viken.

Veiledning og hjelp til utfylling av søknadsskjema gis på servicetorget.

Det er ingen søknadsfrist.

Søknaden sendes til
Viken fylkeskommune, TT Transportforvaltning, Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Søknad om TT-kort

Info om transport for funksjonshemmede