Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vakttelefoner

Vakttelefoner  
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Vakttelefon beredskap 909 41 770
Barnevernvakt 112/457 38 963

Alarmtelefon for barn og unge 

116 111
Vakttelefon vei og teknisk anlegg 958 54 499
Vakttelefon brøyting 457 38 288
Vakttelefon vann/avløp 409 16 463
Vakttelefon veterinærvakt 32 07 46 75
Vakttelefon påkjørsel av vilt

909 66 261
905 11 889

Beredskapstelefon rovvilt 971 35 265

Kontakttelefon psykisk helse og rusomsorg 
(bemannet alle dager, hele døgnet).

409 09 296

Vakttelefon B, avdeling demensomsorg

916 66 820 

Vakttelefon C, avdeling demensomsorg

916 66 823 

Vakttelefon for hastesaker for sosiale tjenester i NAV
(Betjent alle hverdager kl. 09.00 - 15.00)

482 76 130

Rustelefon

08 588

Vakttelefon Botiltak

481 24 887
Jordmorvakt