Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ukraina og Nesbyen

Innkvartering

Har du/dere innkvartering å tilby ukrainske flykninger som kommer til oss? Fint om du melder fra til kommunen. Det kan være et rom, en hybel, leilighet eller hus.

Siden de som kommer gjerne ikke har egen bil, er det viktig at de kan bo sentralt eller et sted som har godt kollektivtilbud.

Kontakt: Servicetorget tlf 32068300 eller postmottak@nesbyen.kommune.no

Hvor lenge må vi leie ut?

Det bestemmer du selv. Vi trenger både akuttplasser og plasser for midlertidig eller varig bosetting. Oppgi eventuelt minimumstid eller maksimumstid for utleie.

Hva trenger kommunen å vite?

 • Når er det ledig?
 • Adresse til innkvarteringen,
 • Hvilken type innkvartering (rom, leilighet, hus osv.)
 • Møblert/umøblert
 • Antall rom
 • Eget bad
 • Ønske om innkvartering av familie, enslige, barn
 • Kjæledyr
 • Andre ting som kan være nyttig, eks. om du prater/forstår ukrainsk eller russisk
Til deg som får besøk av folk fra Ukraina?

Dersom du bor i Nesbyen kommune og har fått besøk av familie, slekt eller venner fra Ukraina, ber vi om at kommunen får beskjed om dette. For å få rettigheter som asylsøker må du også registrere deg hos politiet. Kommunen ønsker en oversikt for å kunne yte den aller beste servicen overfor disse personene.

 • Hva har de krav på av helsehjelp
 • Hva har de krav på av økonomisk bistand
 • Hva kan vi hjelpe med i forhold til skole, barnehage, fritidsaktiviteter osv.
Hjelp med oversettelser/tolk/

Vi trenger kontakt med deg som kan snakke ukrainsk.
Snakker du ukrainsk og ønsker å hjelpe til? Da er Nesbyen kommune og Frivilligsentralen interessert i å komme i kontakt med deg.

Om du er barn, ungdom eller voksen ønsker vi å vite om du kan bidra når vi får ukrainske flyktninger på besøk til kommunen. Det kan være snakk om korte oppdrag som å oversette en tekst og formidle informasjon, til å være en å prate med for de som kommer m.m.

For noen oppdrag må vi bruke offentlig godkjente tolker, men disse er det nå mangel på.

Ta kontakt med Frivilligsentralen eller kommunen og registrer navn og telefonnummer om du kan bidra. 

Kontaktinfo: Nesbyen Frivilligsentral – tlf 32071610 eller post@nesbyen.frivilligsentral.no

Helsehjelp

Alle flyktninger som kommer til Nesbyen får en samtale med en helsesykepleier for å avtale bl.a. helsesjekk. Denne bør helst foretas i løpet av de første 14 dagene i bygda.

Her får man sjekket at man ikke har Tuberkulose eller andre smittsomme sykdommer. Man gjennomgår hvilke vaksiner som er tatt både hos barn og voksne, da det er forskjeller mellom det norske og ukrainske helsevesenet og folkehelsa.

Flyktningers og asylsøkeres helse 

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge 

Надання допомоги шукачам притулку та біженцям у Норвегії (på ukrainsk og russisk) 

Healthcare for asylum seekers and refugees i Norway (engelsk)

Barnehage / Kindergarten

Foresatte til barn født i 2016 og yngre kan søke barnehageplass i kommunen. Ta kontakt med oss så snart som mulig, så vi kan ha en god dialog om ditt barn sine behov.

Guardians and parents for children born in 2016 or younger, may apply for a place in kindergarten. Please contact us as soon as possible, so we can talk about the needs of your child.

Informasjon: tjenesteleder Grete Svarteberg Lundekvam, grete.svarteberg.lundekvam@nesbyen.kommune.no, tel. 32 06 83 00

Skole / School

Barn født i 2015 eller tidligere har rett på utdanning, uansett om man kommer til Nesbyen som turist eller asylsøker fra Ukraina. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen én måned etter at man ankom Norge, dersom man kan anta at man blir i Norge mer enn tre måneder. Etter tre måneder er det plikt til skole for alle barn i grunnskolealder.

Children born in 2015 or earlier have a formal right to education, regardless of arriving as a tourist or is a registered asylum seeker. This right should be fulfilled as soon as possible, and at the latest within a month of arrival in Norway (if you assume that your stay will strech further than 3 months). Elementary school is compulsory for all children living i Norway for more than 3 months.

Informasjon:

1. - 7. trinn/grade: rektor Kari T. Brenno, Nesbyen barneskole, tel. 32 06 84 52 / 480 12 201.

8. – 10. trinn/grade: rektor Odrun Brusletten, Nesbyen ungdomsskole, tel. 32 06 84 72

Regelverk for flyktninger og asylsøkere 

Grunnskolen i Norge – Compulsory ten-year school i Norway 

Barn og unge

Følger du med på krigen i Ukraina? 

Aktivitetsvenn - Har du og/eller din vennegjeng lyst til å hjelpe ukrainske barn og unge som kommer til Nesbyen med å få en bedre hverdag?

Meld fra til Frivillighetssentralen så kan de sette dere i kontakt om det kommer noen hit på din/deres alder. Dere kan f.eks. ta de med på fotball, håndball, idrett, klubben, korps osv. alt ettersom interessene til den som kommer hit. Kanskje det bare er fint for de å ha en å prate med.

Mange ungdommer er flinke til å prate engelsk.

Kanskje du kan ukrainsk eller russisk?

Gratis transport med Brakar

Alle ukrainske flyktninger reiser gratis med buss fra Brakar i Oslo og Viken. De må fremvise pass eller ID-kort.

brakar.no

Atomberedskap og Jodtabletter

Nesbyen kommune har jodtabletter og plan for utdeling av disse.

Atomberedskap og jodtabletter

DSA.no (direktoratet for strålevern og atomberedskap) - https://dsa.no/

Nyttige linker
Ankomst til Norge

Hvor skal jeg møte opp? 

Politiets utlendingstjeneste

Sist endret: 23.09.2022