Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Nesbyen kommunehus er fortsatt stengt

Vi er tilgjengelig på e-post og telefon mellom kl. 08.30 - 15.00.
Tlf. 32 06 83 00
.............................................................................

NAV-kontoret i Nesbyen er stengt!

www.nav.no har åpent hele døgnet:
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

Tlf. 55 55 33 33 kl. 08:00 - 15:30

Arbeidsgiver tlf. 55 55 33 36
Haster? Ring vakt tlf. 482 76 130 kl. 09:00 - 15:00
.............................................................................

Koronasituasjonen

Nasjonale og regionale støtteordninger

Legekontoret og helsestasjonen 

All henvendelse pr. telefon,
kl. 08.00-15.30.

Oppmøte kun etter avtale.
Gjelder også de som har timeavtale.

Legekontor 32 06 83 80
Helsestasjon 409 09 267
Jordmor 957 56 125
Legevakt 116117
Nødnummer 113


Nesbyen legesenter

Skroll videre ned

Aktuelt

Flomfare

Flomfare

Det er ventet mye regn gjennom helgen, lokalt opp til 50-60 mm.

Les mer

Nesbyen og Flå kulturskole

Nesbyen og Flå kulturskole

Nesbyen og Flå kulturskole har fastsatt søknadsfrist for skoleåret 20/21 til 20. juni.

Les mer

Utlånsbua er åpnet igjen

Utlånsbua er åpnet igjen

Tirsdag 26. mai åpnet Utlånsbua for utlån

Les mer

Gratis deltakelse i «Sykle til jobben kampanjen»

Gratis deltakelse i «Sykle til jobben kampanjen»

Nesbyen kommune tilbyr alle som bor og/eller jobber i kommunen muligheten til å delta i sykle på jobben kampanjen 2020. Tar du utfordringen og blir med?

Les mer

Nesbyen bibliotek har åpnet igjen

Nesbyen bibliotek har åpnet igjen

Nå kan du igjen besøke biblioteket og låne!

Les mer

Oppstart av anleggsarbeider

Oppstart av anleggsarbeider

I uke 21/22 starter anleggsarbeidet for utskiftning av vann- og avløpsledninger (VA-ledninger) i Jordeshagen.

Les mer

Besøk av næringsutvikler

Besøk av næringsutvikler

Næringsutvikler i Nesbyen kommune Odd-Arild Etterlid, vil torsdag 14. mai besøke virksomheter i Nesbyen sentrum mellom kl. 10.00 - 14.00.

Les mer

Fisking på trytetjern – for ungdom

Fisking på trytetjern – for ungdom

Nes jakt- og fiskeforening (NJF) tilbyr gratis fiskeaktivitet på Trytetjern for aldersgruppen f.o.m. 8. klasse – t.o.m. 18 år. NJF stiller med instruktører.

Les mer

Sommeraktivitetsuka på Nesbyen 2020 AVLYST

Sommeraktivitetsuka på Nesbyen 2020 AVLYST

Kommunen har de siste årene invitert barn fra 3-5. klasse på en gratis aktivitetsuke siste uka i sommerferien. På grunn av korona viruset er vi i år dessverre nødt til å avlyse aktivitetsuka.

Les mer

Oppheving av aksellastrestriksjoner 2020

Oppheving av aksellastrestriksjoner 2020

F.o.m. mandag 4. mai kl. 08.00 oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger, unntatt Vassfarvegen og Mykingvegen der restriksjonene oppheves etter nærmere kunngjøring.

Les mer

Feriestengte barnehager sommeren 2020

Feriestengte barnehager sommeren 2020

Administrasjonen har, i samarbeid med tillitsvalgte/verneombud og i forståelse med SU-representanter i de ulike barnehagene, bestemt at barnehagene skal holde feriestengt i 3 uker sommeren 2020.

Les mer

Stor skogbrannfare

Stor skogbrannfare

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Les mer

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Les mer

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i Hallingdal. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

Les mer

Tannhelsetjenesten i Viken

Tannhelsetjenesten i Viken

Hva gjør du dersom du har akutt behov for tannhelsehjelp?

Les mer

Ny utlånsrekord på Nes folkebibliotek i 2019

Ny utlånsrekord på Nes folkebibliotek i 2019

For første gang passerte Nes folkebibliotek 20.000 utlån på ett år.

Les mer

Informasjon om eiendomsskatt

Informasjon om eiendomsskatt

Nesbyen kommune innfører fra og med 2020 eiendomsskatt på alle boligeiendommer i hele kommunen

Les mer

Ønsker du deg en viktig og meningsfull jobb?

Ønsker du deg en viktig og meningsfull jobb?

Da bør du bli støttekontakt i demensomsorgen.

Les mer

Min side

Min side

Vil du sjekke fakturaene dine fra Nes kommune selv eller søke om betalingsutsettelse av en regning?

Les mer

I skoletoppen med kompetente lærere

I skoletoppen med kompetente lærere

KOMMUNEBAROMETERET: Med enda flere kompetente lærere har Nesbyen klatret inn på 3. plassen bak Tolga og Sirdal på Skolebarometeret.

Les mer

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Nesbyen kommune i Buskerud får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare.

Les mer

Opplev kultur, vær Bizzy!

Opplev kultur, vær Bizzy!

Er du mellom 13-21 år kan du få Bizzypris på Nesbyen kino på utvalgte filmer.

Les mer

Høye strømregninger?

Høye strømregninger?

Finn de rette energitiltakene for din bolig med kommunens energiportal – Helt gratis!

Les mer

Har du husket å registrere brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Les mer

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nesbyen kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis du blir uten strøm eller vann i flere i dager?

Les mer

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Rapport og faktaark for Nes kommune og Hallingdalsvassdraget.

Nesbyen kommune har i samarbeid med de andre Hallingdalkommunene jobbet med vannovervåkning og kartlegging av vannkvalitet i Hallingdalsvassdraget.

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Tid for radonmåling

Tid for radonmåling

Kommunen har blitt oppmerksomme på at ulike aktører kontakter privathusholdninger og tilbyr måling av radon til en svært høy pris. Nesbyen kommune anbefaler å benytte Miljøretta Helsevern Hallingdal til å bestille denne typen målinger. Pris for sporfilm er her kr. 170,- (porto kommer i tillegg).

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Har du rom for én til?

Har du rom for én til?

Mange barn og unge i Buskerud trenger et fosterhjem.

Les mer

Radonkart for Hallingdal

Radonkart for Hallingdal

Strålevernet har sammen med Norges geologiske undersøkelse (NGU) nylig lansert et nasjonalt aktsomhetskart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre.

Les mer

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal