Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer, høringer og offentlig ettersyn

.............................................................................

Koronainformasjon

Informasjon om korona og kommunens tiltak

.............................................................................

Nesbyen svømmehall

Nesbyen svømmehall er stengt for offentlig svømming og badstue.

..............................................................................

Skroll videre ned

Aktuelt

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nesbyen barneskole august 2021, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november. Dette gjelder barn født 2015 og eventuelle barn med vedtak om utsatt skolestart.

Les mer

Eiendomsskatt på fritidsboliger - informasjon om framdrift

Eiendomsskatt på fritidsboliger - informasjon om framdrift

Nesbyen kommune vil sende ut informasjonsskriv og skjema «Detaljert grunnlag for takst og skatt» til alle hytteeiere i uke 1/2021.

Les mer

Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Barne-, ungdoms- og familiedirektorat (Bufdir) administrerer tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge.

Les mer

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nesbyen kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Les mer

Spillemidler 2021

Spillemidler 2021

Høsten 2020 skal "Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet" rulleres.

Les mer

Ordførerens hjørne høsten 2020

Ordførerens hjørne høsten 2020

Høsthilsen til innbyggere, turister og hyttenesninger fra ordfører Tore Haraldset.

Les mer

Nesbyen er best i landet på skole

Nesbyen er best i landet på skole

Nesbyen kommune sin skolesektor er nr. 1 på Kommunebarometeret for 2020!

Les mer

Oppstart av anleggsarbeider på Øynan

Oppstart av anleggsarbeider på Øynan

Anleggsarbeidet med utskiftning av hovedvannledning på Øynan startet opp uke 37.

Les mer

Forsvarlig fritidstilbud

Forsvarlig fritidstilbud

Hva er forsvarlig fritidstilbud ved gult nivå i barnehager og skoler?

Les mer

Helserelaterte kurs

Helserelaterte kurs

Interkommunal digital kursportal med oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbud.

Les mer

Ny besøkstelefon for avtale om besøk på bemannede boliger og korttidsavdeling

Ny besøkstelefon for avtale om besøk på bemannede boliger og korttidsavdeling

På grunn av økt smitte i befolkningen, har vi besluttet å endre organiseringen rundt besøk til pasienter/beboere ved Elverhøy helsetun og demensomsorgen.

Les mer

Hva er Tilskuddsportalen?

Hva er Tilskuddsportalen?

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier.

Les mer

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i Hallingdal. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

Les mer

Informasjon om eiendomsskatt

Informasjon om eiendomsskatt

Nesbyen kommune innfører fra og med 2020 eiendomsskatt på alle boligeiendommer i hele kommunen

Les mer

Ønsker du deg en viktig og meningsfull jobb?

Ønsker du deg en viktig og meningsfull jobb?

Da bør du bli støttekontakt i demensomsorgen.

Les mer

Min side

Min side

Vil du sjekke fakturaene dine fra Nes kommune selv eller søke om betalingsutsettelse av en regning?

Les mer

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Nesbyen kommune i Buskerud får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare.

Les mer

Opplev kultur, vær Bizzy!

Opplev kultur, vær Bizzy!

Er du mellom 13-21 år kan du få Bizzypris på Nesbyen kino på utvalgte filmer.

Les mer

Høye strømregninger?

Høye strømregninger?

Finn de rette energitiltakene for din bolig med kommunens energiportal – Helt gratis!

Les mer

Har du husket å registrere brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis du blir uten strøm eller vann i flere i dager?

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Snakk om spill

Snakk om spill

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal