Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Turstien rundt Trytetjern stengt

Det vil foregå sprengningsarbeide og transportering av masser i perioden 18.01 til 06.02.

Turstien rundt Trytetjern vil være stengt mellom kl. 07.00 og 16.00 

..............................................................................

Kunngjøringer

Høring kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 - 2030

Vedtatt detaljreguleringsplan for Einan 5

Offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for Venehalle 2

Kunngjøringer, høringer og offentlig ettersyn

..............................................................................

Nesbyen kommune viderefører forskrift om påbud av munnbind

Kriseledelsen i Nesbyen kommune har den 18.1.2021, vedtatt å videreføre midlertidig forskrift om påbud om bruk av munnbind til 1. februar.

Midlertidig forskrift datert 18.01.2021

.............................................................................

Koronainformasjon

Informasjon om korona og kommunens tiltak

Vaksinasjon mot korona

.............................................................................

Skroll videre ned

Aktuelt

Hytteområde Natten - omadressering og skilting

Hytteområde Natten - omadressering og skilting

Alle hytter i hytteområde Natten (området nord for alpinbakken) er blitt omadressert og fått ny veiadresse. Siste delen av omadresseringen ble gjort i januar 2021.

Les mer

Hva brukes eiendomsskatten på fritidsboliger til?

Hva brukes eiendomsskatten på fritidsboliger til?

Nesbyen kommune er en av de siste hyttekommunene i landet som innfører eiendomsskatt, den siste i Hallingdal.

Les mer

Vaksinasjon mot korona

Vaksinasjon mot korona

Nesbyen kommune regner med å kunne starte opp vaksinering av hjemmeboende eldre over 85 år fra 2. februar.

Les mer

Hallingdal lanserer nå nettsiden Fritid Hallingdal

Hallingdal lanserer nå nettsiden Fritid Hallingdal

Nettsiden skal gi alle innbyggere oversikt over faste, organiserte fritidstilbud i Gol, Hemsedal, Hol, Nesbyen og Ål kommune.

Les mer

Elvefaret barnehage legges ned

Elvefaret barnehage legges ned

Kommunestyret vedtok i desember 2020 å legge ned en to-avdelingsbarnehage.

Les mer

Beredskapsvikarer i Helse og omsorg

Beredskapsvikarer i Helse og omsorg

Har du helsefaglig bakgrunn og mulighet til å bidra i og rundt julehøytiden? Da har vi behov for ditt bidrag.

Les mer

Støtten Nesbyen kommune har gitt til DEFA AS

Støtten Nesbyen kommune har gitt til DEFA AS

Deler av tilskuddet Nesbyen kommunen innvilget DEFA AS november 2020 for prosjekter til opplæring, støtte og utvikling, er å regne som statsstøtte.

Les mer

Eiendomsskatt på fritidsboliger - informasjon om framdrift

Eiendomsskatt på fritidsboliger - informasjon om framdrift

Nesbyen kommune vil sende ut informasjonsskriv og skjema «Detaljert grunnlag for takst og skatt» til alle hytteeiere i uke 1/2021.

Les mer

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nesbyen barneskole august 2021, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november. Dette gjelder barn født 2015 og eventuelle barn med vedtak om utsatt skolestart.

Les mer

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nesbyen kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Les mer

Nesbyen er best i landet på skole

Nesbyen er best i landet på skole

Nesbyen kommune sin skolesektor er nr. 1 på Kommunebarometeret for 2020!

Les mer

Forsvarlig fritidstilbud

Forsvarlig fritidstilbud

Hva er forsvarlig fritidstilbud ved gult nivå i barnehager og skoler?

Les mer

Helserelaterte kurs

Helserelaterte kurs

Interkommunal digital kursportal med oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbud.

Les mer

Hva er Tilskuddsportalen?

Hva er Tilskuddsportalen?

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier.

Les mer

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i Hallingdal. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

Les mer

Ønsker du deg en viktig og meningsfull jobb?

Ønsker du deg en viktig og meningsfull jobb?

Da bør du bli støttekontakt i demensomsorgen.

Les mer

Min side

Min side

Vil du sjekke fakturaene dine fra Nes kommune selv eller søke om betalingsutsettelse av en regning?

Les mer

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Bedre oversikt over skredfare i Nes kommune

Nesbyen kommune i Buskerud får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare.

Les mer

Opplev kultur, vær Bizzy!

Opplev kultur, vær Bizzy!

Er du mellom 13-21 år kan du få Bizzypris på Nesbyen kino på utvalgte filmer.

Les mer

Høye strømregninger?

Høye strømregninger?

Finn de rette energitiltakene for din bolig med kommunens energiportal – Helt gratis!

Les mer

Har du husket å registrere brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis du blir uten strøm eller vann i flere i dager?

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal