Min side  Kontrast   English   Kart    Tekststørrelse   Kontakt oss

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Nesbyen - runde 2

Søknadsfrist: 12.05.2021

Les mer

..............................................................................

Kunngjøringer

Vedtatt plan Tverrlie 8

Høring nye veinavn for adressering ved Natten

Offentlig ettersyn detaljreguleringsplan Tøllemoen 7

Høring forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Høring kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 - 2030

Kunngjøringer, høringer og offentlig ettersyn

..............................................................................


..............................................................................

.............................................................................. 

Informasjon om korona og kommunens tiltak

Koronainformasjon

.............................................................................

Vaksinasjon mot korona

.............................................................................

Skroll videre ned

Aktuelt

Sommerskolen Nesbyen

Sommerskolen Nesbyen

Nesbyen kommune, i samarbeid med ulike lag og organisasjoner, tilbyr derfor gratis sommeraktiviteter til barn og unge på ulike skoletrinn (som de gikk ut av våren 2021)

Les mer

Nesbyen og Flå kulturskole

Nesbyen og Flå kulturskole

Søknadsfrist for skoleåret 2021/2022 er 1. juni

Les mer

Forskerfabrikken søker kursledere til Nesbyen i uke 32!

Forskerfabrikken søker kursledere til Nesbyen i uke 32!

Som kursleder på Sommerlab veileder du barn gjennom alt fra spennende eksperimenter til morsom fysisk aktivitet.

Les mer

Kulturmidler 2021

Kulturmidler 2021

Tilskudd kan gis til frivillige og ideelle organisasjoner, lag, foreninger og privatpersoner.

Les mer

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Nesbyen - tildeling runde 2

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Nesbyen - tildeling runde 2

Nesbyen kommune har som tidligere opplyst, fått kr. 1.532,000 som skal deles ut til det lokale næringslivet.

Les mer

Aksellastrestriksjoner våren 2021

Aksellastrestriksjoner våren 2021

Med hjemmel i vegtrafikklovens §7, er det fra onsdag 31. mars kl. 08:00 innført aksellastrestriksjoner på følgende kommunale veger i Nesbyen:

Les mer

Har du ledig næringslokale eller næringstomt i Nesbyen kommune?

Har du ledig næringslokale eller næringstomt i Nesbyen kommune?

Nesbyen kommune ønsker å etablere en oversikt over næringslokaler og næringstomter, som er ledig for utleie eller salg.

Les mer

Hils på Kari, den nye digitale medarbeideren vår

Hils på Kari, den nye digitale medarbeideren vår

Lurer du på noe om tjenestene og tilbuda i kommunen? Nå kan vår nyansatte Kari svare deg – når som helst på døgnet.

Les mer

Påmelding til Norges største aktivitetskampanjen har åpnet!

Påmelding til Norges største aktivitetskampanjen har åpnet!

Nesbyen kommune tilbyr alle som bor og/eller jobber i kommunen gratis deltakelse i Norges største aktivitetskampanje!

Les mer

Har du husrom?

Har du husrom?

Nesbyen kommune ønsker å kartlegge hvor mange hus, leiligheter og hytter som er ledige for utleie i kommunen vår nå, eller kan bli det i løpet av 2-4 måneder.

Les mer

Informasjon – endring vedr. vedtak om nedlegging av barnehage

Informasjon – endring vedr. vedtak om nedlegging av barnehage

Det vises til budsjettvedtaket 17. desember 2020 vedrørende innsparinger på barnehage. Rådmannen bestemte i tråd med vedtaket, å legge ned Elvefaret barnehage (fra og med august 2021).

Les mer

Til dere som driver virksomhet innen bygg- og anleggsbransjen!

Til dere som driver virksomhet innen bygg- og anleggsbransjen!

NAV Bærum (m.fl) er i kontakt med mange permitterte/ledige håndverkere som ønsker å komme i arbeid igjen.

Les mer

Hytteområde Natten - omadressering og skilting

Hytteområde Natten - omadressering og skilting

Alle hytter i hytteområde Natten (området nord for alpinbakken) er blitt omadressert og fått ny veiadresse. Siste delen av omadresseringen ble gjort i januar 2021.

Les mer

Hva brukes eiendomsskatten på fritidsboliger til?

Hva brukes eiendomsskatten på fritidsboliger til?

Nesbyen kommune er en av de siste hyttekommunene i landet som innfører eiendomsskatt, den siste i Hallingdal.

Les mer

Hallingdal lanserer nå nettsiden Fritid Hallingdal

Hallingdal lanserer nå nettsiden Fritid Hallingdal

Nettsiden skal gi alle innbyggere oversikt over faste, organiserte fritidstilbud i Gol, Hemsedal, Hol, Nesbyen og Ål kommune.

Les mer

Beredskapsvikarer i Helse og omsorg

Beredskapsvikarer i Helse og omsorg

Har du helsefaglig bakgrunn og mulighet til å bidra? Da har vi behov for ditt bidrag.

Les mer

Støtten Nesbyen kommune har gitt til DEFA AS

Støtten Nesbyen kommune har gitt til DEFA AS

Deler av tilskuddet Nesbyen kommunen innvilget DEFA AS november 2020 for prosjekter til opplæring, støtte og utvikling, er å regne som statsstøtte.

Les mer

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Innskriving til 1. klasse i grunnskolen

Alle foresatte som har barn som skal begynne ved Nesbyen barneskole august 2021, skal ha mottatt vedtak om innskriving i november. Dette gjelder barn født 2015 og eventuelle barn med vedtak om utsatt skolestart.

Les mer

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Fra fritidsbolig til helårsbolig

Nesbyen kommune ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bruke hytta som helårsbolig.

Les mer

Nesbyen er best i landet på skole

Nesbyen er best i landet på skole

Nesbyen kommune sin skolesektor er nr. 1 på Kommunebarometeret for 2020!

Les mer

Forsvarlig fritidstilbud

Forsvarlig fritidstilbud

Hva er forsvarlig fritidstilbud ved gult nivå i barnehager og skoler?

Les mer

Helserelaterte kurs

Helserelaterte kurs

Interkommunal digital kursportal med oversikt og formidling av lokale helserelaterte kurstilbud.

Les mer

Hva er Tilskuddsportalen?

Hva er Tilskuddsportalen?

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier.

Les mer

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i Hallingdal. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

Les mer

Ønsker du deg en viktig og meningsfull jobb?

Ønsker du deg en viktig og meningsfull jobb?

Da bør du bli støttekontakt i demensomsorgen.

Les mer

Min side

Min side

Vil du sjekke fakturaene dine fra Nes kommune selv eller søke om betalingsutsettelse av en regning?

Les mer

Bedre oversikt over skredfare i Nesbyen kommune

Bedre oversikt over skredfare i Nesbyen kommune

Nesbyen kommune i Buskerud får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare.

Les mer

Opplev kultur, vær Bizzy!

Opplev kultur, vær Bizzy!

Er du mellom 13-21 år kan du få Bizzypris på Nesbyen kino på utvalgte filmer.

Les mer

Høye strømregninger?

Høye strømregninger?

Finn de rette energitiltakene for din bolig med kommunens energiportal – Helt gratis!

Les mer

Har du husket å registrere brønnen din?

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis du blir uten strøm eller vann i flere i dager?

Les mer

Feiing og tilsyn på hytta

Feiing og tilsyn på hytta

I 2016 kom ny forskrift om brannforebygging, med vesentlige endringer fra den tidligere gjeldende forskrifta. Blant annet skal både fritidsboliger og næringsbygg med fyringsanlegg nå ha feiing og tilsyn

Les mer

Digital post, er du klar til å ta imot?

Digital post, er du klar til å ta imot?

Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon.

Les mer

Telefonvarsling

Telefonvarsling

Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått melding?

Les mer

Hva skjer

Aktivitetskalender for hele Hallingdal