Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ansatte i Nesbyen kommune

Organisasjonskart

Organisasjonskart Nesbyen kommune.png

Ansatte

Barnehage

Lundekvam, Grete Svarteberg
Tjenesteleder barnehage
Tlf: 32 06 83 00
E-post: grete.svarteberg.lundekvam@nesbyen.kommune.no

Skjellanger, Janne Iren
Styrer i Nesbyen barnehage
Tlf: 32 06 83 50
E-post: nesbyen.barnehage@nesbyen.kommune.no

Hanserud, Anne Kari
Styrer i Briskebyen barnehage
Tlf: 32 07 16 03
E-post: briskebyen.barnehage@nesbyen.kommune.no

Fekene, Nina Catharina
Styrer i Friskussen barnehage
Tlf: 32 07 00 90
E-post: friskussen.barnehage@nesbyen.kommune.no

Skaret, Jorunn
Styrer i Elvefaret barnehage
Tlf: 32 07 19 50
E-post: elvefaret.barnehage@nesbyen.kommune.no

Barneskole

Brenno, Kari Tovsrud
Rektor
Tlf: 32 06 84 50
E-post: kari.tovsrud.brenno@nesbyen.kommune.no

Dokk Høiberg, Maren
Leder SFO
Tlf: 409 18 182
E-post: maren.dokk.Hoiberg@nesbyen.kommune.no

Gulbrandsen, Viktoria
Sekretær
Tlf: 32 06 84 50
E-post: viktoria.gulbrandsen@nesbyen.kommune.no

Fellestjenester 

Rudkovska, Krystyna
Økonomisjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: krystyna.rudkovska@nesbyen.kommune.no

Brunborg, Hanne
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Tlf: 32 06 83 05
E-post: hanne.brunborg@nesbyen.kommune.no

Solberg, Aud Helen
Personalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: aud.helen.solberg@nesbyen.kommune.no

Ytteborg, Ulrikke Kristine Berg
HR-leder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ulrikke.ytteborg@nesbyen.kommune.no

Bråten Juvhaugen, Svein Magne
Beredskaps- og kvalitetsleder
Tlf: 32 06 83 00
E-postadresse: svein.magne.braten@nesbyen.kommune.no

Espegard, Maylinn
Leder personal og service/arkivleder
Tlf: 32 06 84 07
E-post: maylinn.espegard@nesbyen.kommune.no

Gundersen, Unn Marit
Konsulent
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Unn.Marit.Gundersen@nesbyen.kommune.no

Baklid, Dag-Steffen Hougaard
IKT-fagkoordinator for administrativ/økonomisk programvare
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Dag.Steffen.Hougaard.Baklid@nesbyen.kommune.no

Vissebråten, Guro
Konsulent lønn
Tlf: 32 06 83 00
E-post: guro.vissebraten@nesbyen.kommune.no

Holbek, Anita
Konsulent
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anita.holbek@nesbyen.kommune.no

Rødningen, Wenke
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: wenke.rodningen@nesbyen.kommune.no

Starynska, Oksana
Flyktningekoordinator
Tlf: 32 06 83 00
E-post: oksana.starynska@nesbyen.kommune.no

Dokken, Ann Kristin
Fagarbeider, økonomi, scanning
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ann.kristin.dokken@nesbyen.kommune.no

Helse og omsorg

Rustand, Randi Karin
Kommunalsjef,  helse og omsorg
Mob: 947 83 738
E-post: randi.karin.rustand@nesbyen.kommune.no

Mikkelsplass, Marit
Fagutviklingssykepleier
Tlf: 32 06 83 00
E-post: mmi@nesbyen.kommune.no

Bråten, Lotte Cecelie
Tjenesteleder, demensomsorgen
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Lotte.Cecilie.Braaten@nesbyen.kommune.no

Lindquist, Hege
Assisterende tjenesteleder, demensomsorg
Tlf: 32 06 83 00
E-post: hege.lindquist@nesbyen.kommune.no

Tvedt, Margit G.
Tjenesteleder, hjemmebasert omsorg
Tlf: 32 06 83 00
E-post: margit.tvedt@nesbyen.kommune.no

Michelsen, Tonje Keil
Assisterende tjenesteleder, hjemmebasert omsorg
Tlf: 32 06 83 00
E-post: tonje.keil.michelsen@nesbyen.kommune.no

Nørstebø, Solveig
Tjenesteleder, tjenester til funksjonshemmede
E-post: solveig.norstebo@nesbyen.kommune.no

Stavn, Anny Elisabeth
Assisterende tjenesteleder, tjenester til funksjonshemmede
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anny.stavn@nesbyen.kommune.no

Medgård, Ellen Kristin Flæte
Tjenesteleder, omsorgsbolig Elverhøy, nattavdeling, vaskeri
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ellen.kristin.flaete.medgard@nesbyen.kommune.no

Mørch, Silje Mabel
Assisterende tjenesteleder, omsorgsbolig Elverhøy, nattavdeling, vaskeri
Tlf: 32 06 83 00
E-post: silje.morch@nesbyen.kommune.no

Edvardsen, Christiane Hanshus
Tjenesteleder, korttids/rehabiliteringsavdelingen og institusjonskjøkkenet Elverhøy
Tlf: 32 06 83 00
E-post: christiane.hanshus.edvardsen@nesbyen.kommune.no

Liodden, Gunn Edith
Assisterende tjenesteleder, korttids/rehabiliteringsavdelingen og institusjonskjøkkenet Elverhøy
Tlf: 32 06 83 00
E-post: gunn.edith.liodden@nesbyen.kommune.no

Høva, Hanne Holm
Tjenesteleder helse og forebygging
Tlf: 32 06 83 74
Mob: 928 38 508
E-post: hanne.holm.hova@nesbyen.kommune.no

Larsen, Ellen Kathrine Haga
Ruskonsulent
Tlf: 959 78 759
E-post: ellen.kathrine.haga.larsen@nesbyen.kommune.no

Simensen, Lise
Sekretær, stab Elverhøy helsetun
Tlf. 32 06 83 00
E-post: lise.simensen@nesbyen.kommune.no

Solheim, Ingeborg Helene
Sekretær, stab Elverhøy Helsetun
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ingeborg.helene.solheim@nesbyen.kommune.no

Helling, Marit
Sekretær, stab Elverhøy helsetun
Tlf: 32 06 83 00
E-post: marit.helling@nesbyen.kommune.no

Helsestasjonen

Høva, Hanne Holm 
Tjenesteleder helse og forebygging
Tlf: 32 06 83 74
Mob: 928 38 508
E-post: hanne.holm.hova@nesbyen.kommune.no 

Helberg, Gunhild Ween 
Ledende helsesykepleier
Tlf: 32 06 83 73
E-post: gunhild.ween.helberg@nesbyen.kommune.no 

Moen, Tove
Fagansvarlig for psykisk helse barn og unge
Tlf: 32 06 84 08
Mob: 457 25 001
E-post: tove.moen@nesbyen.kommune.no

Bråten, Bodil Skovhus
Helsesykepleier
Tlf: 32 06 83 77
E-post: bodil.skovhus.brathen@nesbyen.kommune.no 

Sehl, Gunhild Iren
Helsesykepleier
Tlf: 977 95 494
E-post: gunhild.iren.ramsli@nesbyen.kommune.no

Sunne, Linda
Kreftkoordinator
Mob. 915 26 074/ 32 06 83 80
E-post: linda.sunne@nesbyen.kommune.no

Myre, Marte Østenfor
Jordmor
Mob: 957 56 125
E-post: marte.myre@nesbyen.kommune.no

Legetjenesten

Høva, Nils
Kommuneoverlege/fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: nils.hova@nesbyen.kommune.no

Mauritzen, Silje Helene
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: silje.mauritzen@nesbyen.kommune.no

Sagabråten, Ståle
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: stale.sagabraten@nesbyen.kommune.no

Sevre, Cathrine
Fastlege
Tlf: 32 06 83 80
E-post: cathrine.sevre@nesbyen.kommune.no

Mohammed el-Hage
Fastlege
Trivind helsesenter
Tlf: 32 07 02 30/ 32 07 02 53

Sunne, Linda
Kreftsykepleier
Mob. 915 26 074/ 32 06 83 80
E-post: linda.sunne@nesbyen.kommune.no

Fysioterapitjenesten

Bjørge, Berit
Privatpraktiserende fysioterapeut
Mob: 948 26 642
E-post: beritbjo@hotmail.com

Hovde, Else
Privatpraktiserende fysioterapeut MNFF
Mob: 986 44 972
E-post: else.hovde@nesbyen.kommune.no

Eriksen, Oda Neerbye
Kommunefysioterapeut
Tlf: 968 51 295
E-post: oda.eriksen@nesbyen.kommune.no

Sulejmanagic, Nermina
Fysioterapeut
Tlf: 409 09 254
E-post: nermina.sulejmanagic@nesbyen.kommune.no

Ergoterapitjenesten

Olsen, Kaja Tveito, i permisjon
Ergoterapeut
Tlf: 476 73 755
E-post: kaja.tveito@nesbyen.kommune.no

Opheim, Martin Haraldset, vikar
Ergoterapeut
Tlf. 916 73 955
E-post: martin.haraldset.opheim@nesbyen.kommune.no

Nord, Jan Henrik, vikar
Ergoterapeut
E-post: jan.nord@nesbyen.kommune.no

Kultur

Lysfjord, Tor-Even
Tjenesteleder kultur
Tlf: 32 06 83 00
E-post: tor-even.lysfjord@nesbyen.kommune.no

Øye, Linda Sofie
Biblioteksjef
Tlf: 32 06 85 00
E-post: linda.sofie.oye@nesbyen.kommune.no

Delbekk, Gro
Sekretær
Tlf: 32 06 85 00
E-post: gro.delbekk@nesbyen.kommune.no

Holum, Harald
Driftsleder Kulturhuset Banken
Tlf: 32 06 83 64
Mob: 904 18 263
E-post: harald.holum@nesbyen.kommune.no

Kommunedirektør

Herdlevær, Bente Rudrud
Kommunedirektør
Tlf: 957 55 101
E-post: Bente.Herdlevaer@nesbyen.kommune.no

Næringsutvikling

Etterlid, Odd Arild
Næringsutvikler
Tlf: 924 55 098
E-post: odd-arild.etterlid@nesbyen.kommune.no

Folkehelserådgiver

Skår, Magnhild Medgard
Folkehelserådgiver/prosjektleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: magnhild@nesbyen.kommune.no 

Servicetorget

Lundberg, Ingunn
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: ingunn.lundberg@nesbyen.kommune.no

Rodegård, Anja Tollefsen
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anja.tollefsen.rodegaard@nesbyen.kommune.no

Engen, Hilde
Servicemedarbeider
Tlf: 32 06 83 00
E-post: hilde.engen@nesbyen.kommune.no

Holum, Harald
Nettredaktør 
Tlf: 32 06 83 64
E-post: harald.holum@nesbyen.kommune.no

Teknisk

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anders.halland@nesbyen.kommune.no

Kaspersen, Jeanette
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: jeanette.kaspersen@nesbyen.kommune.no

Åmellem, Gunn Hilde
Førstesekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: gunn.hilde.amellem@nesbyen.kommune.no

Solbakken, Janne
Sekretær
Tlf: 32 06 83 00
E-post: janne.solbakken@nesbyen.kommune.no

Vann og avløp

Klype, Lars-Håkon
Avdelingsingeniør/prosjektleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: lars-haakon.klype@nesbyen.kommune.no

Tørrisplass, Fingar
Driftsoperatør vann og avløp
Mob: 971 47 745
E-post: fingar.torrisplass@nesbyen.kommune.no 

Grøslandsbråten, Bjørn Tore
Driftsleder vann og avløp
Mob: 988 49 082
E-post: btg@nesbyen.kommune.no

Byggesak- oppmåling og miljø

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anders.halland@nesbyen.kommune.no

Kaspersen, Jeanette
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: jeanette.kaspersen@nesbyen.kommune.no

Tyribakken, Erik
Avdelingsingeniør/saksbehandler
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Erik.Tyribakken@nesbyen.kommune.no

Næsse, Ingrid Pauline
Byggesak
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Ingrid.naesse@nesbyen.kommune.no

Lokøy, Tommy
Byggesak/saksbehandler
Tlf: 32 06 83 00
E-post: tommy.andre.lokoy@nesbyen.kommune.no

Øien, Jan Børre
Oppmålingsleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: jan.borre.oien@nesbyen.kommune.no

Brøto, Anne Alu
Avdelingsingeniør
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anne.alu.broto@nesbyen.kommune.no

Aarsheim, Audun Nygård
Arealplanlegger
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Audun.Nygard.Aarsheim@nesbyen.kommune.no

Suveizdis, Vaidotas (Vaidas)
Arealplanlegger
Tlf: 32 06 83 00
E-post: vaidotas.suveizdis@nesbyen.kommune.no

Landbruk

Odd Arild Etterlid
Rådgiver
Tlf: 924 55 098
E-post: odd-arild.etterlid@nesbyen.kommune.no

Kommunal drift

Halland, Anders
Kommunalsjef
Tlf: 32 06 83 00
E-post: anders.halland@nesbyen.kommune.no

Grøtjorden, Roar
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: roar.grotjorden@nesbyen.kommune.no

Vinje, Knut Erik
Tjenesteleder
Tlf: 32 06 83 00
E-post: Knut.Erik.Vinje@nesbyen.kommune.no

Sauthon, Roger
Vaktmester skole
Tlf: 32 06 83 00
Mob: 480 02 571
E-post: roger.sauthon@nesbyen.kommune.no

Boer, Ruud
Vaktmester - Elverhøy helsetun, helse
Tlf: 32 06 83 00
Mob. 971 60 395
E-post: ruud.boer@nesbyen.kommune.no

Sekse, Kåre
Vaktmester - Elverhøy, teknisk
Tlf: 32 06 83 00
Mob: 900 33 086
E-post: kare.sekse@nesbyen.kommune.no

Granberg, Richard
Vaktmester, administrasjonsbygg
Tlf: 32 06 83 00
Mob: 409 16 431
E-post: richard.granberg@nesbyen.kommune.no

Ungdomsskole og kulturskole

Brusletten, Odrun
Rektor
Tlf: 412 95 667
E-post: odrun.brusletten@nesbyen.kommune.no

Finnerud, Linn Frøydis
Undervisningsinspektør
Tlf: 32 06 84 73
E-post: linn.froydis.bolstad@nesbyen.kommune.no

Sætre, Anne Kjersti
Førstesekretær
Tlf: 32 06 84 70
E-post: anne.saetre@nesbyen.kommune.no

Rønsen, Arild
Avdelingsleder kulturskolen
Tlf: 32 06 84 91
E-post: arild.ronsen@nesbyen.kommune.no