Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Beredskap

Kriseledelsen

Kriseledelsen trer sammen ved ulykker eller katastrofer hvor bygdas innbyggere blir sterkt berørt (f.eks. flom, ras m.m.) og kan nås på mob.nr. 909 41 770.

Kommunens kriseledelse er satt sammen av ordfører, rådmann og dennes ledergruppe (Beredskaps- og kvalitetsleder, kommunalsjefer for helse/omsorg, oppvekst/kultur og teknisk) informasjonskoordinator, samt kommuneoverlege, brannsjef og politikontakt.

Rådmann er operativ leder.

Kriseledelsen har et nært samarbeid med leder for sorg- og kriseteamet og kommunens sokneprest.

Nesbyen Kommune har et beredskapsråd som møtes en gang i året og blir ledet av ordfører.
Foruten kommunens kriseledelse består beredskapsrådet av

 • Politiet
 • Sokneprest i Nesbyen
 • Ambulanse
 • Hallingdal Brann og redningstjeneste
 • Bane NOR
 • Mattilsynet
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Defa AS
 • Protan AS
 • Nesbyen Røde Kors
 • Nesbyen Røde Kors Hjelpekorps
 • Nesbyen sanitetsforening
 • Nesbyen IL
 • Lions Club Nesbyen
 • Nesbyen Rotary
 • Nesbyen Kommune – avd.leder kommunale bygg
Beredskapsplanen

Denne planen gjør rede for hvordan kommunen sin overordnede ledelse skal organisere seg i kriser og hvordan kommunen skal lede innsatsen sin i krisesituasjoner. Først og fremst gjør planen rede for kriser innenfor Nesbyen kommune sine grenser, der Nesbyen sine innbyggere eller andre personer som oppholder seg i kommunen blir rammet.

Plan for kommunal kriseledelse.pdf

Hjemmeberedskap

Du er en del av Norges beredskap
(kampanje utarbeidet av DSB og Oslo kommune)

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

-Vi ber deg tenke gjennom hva som kan skje der du bor, hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, og hvordan dere kan håndtere det. Vær forberedt på at du og din familie kan klare dere selv i minst tre dager, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.

www.sikkerhverdag.no finner du oppdaterte råd og konkrete forslag til hva man alltid bør ha i hjemmet sitt. Rådene DSB gir, har vært ute på bred høring og er forankret hos aktuelle myndigheter.

*DSB = Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Kampanjen hos sikkerhverdag.no

Atomberedskap

Jodtabletter

Som et punkt under «råd om egenberedskap» står det anbefalt å gå til anskaffelse av jodtabletter. Dette fordi Norske myndigheter mener faren for atomulykker har økt.

Helsedirektoratet ber alle kommuner om å skaffe seg et lager av jodtabletter som kan motvirke kreft i skjoldbruskkjertelen etter utslipp av radioaktivitet. Dette vil være mest aktuelt for aldersgruppen 0-18 år, gravide og ammende. For mennesker over 40 år vil jodtabletter ha liten effekt.

Nesbyen Kommune har jodtabletter på lager og vil dele ut dette dersom det skulle bli behov for det.

Jodtabletter har også kommet i salg på apoteket. Da tablettene skal tas kort tid etter en evt. ulykke anbefales det at alle husstander investerer i dette.

Jodtablettene har veldig lang holdbarhet (sammenlignes med holdbarhet på salt og sukker).

Infoark om jodtabletter fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Infoside om atomberedskap fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

SMS-varsel fra kommunen

Nå kan du registrere telefonnummeret ditt, og få sms-varsel fra kommunen når det gjelder kritiske situasjoner (beredskap) og tekniske tjenester som vei, vann og avløp. Oppstår det f.eks. en flom-eller rashendelse, en hendelse der evakuering blir nødvendig, kan du være trygg på å få beskjed pr. telefon fra Nesbyen kommune.

Dette er en service til innbyggerne.
Vi ønsker å sikre at vi har korrekt telefonnummer til de voksne i husstanden som skal varsles.

Spørsmål og Svar:

Mobil og fasttelefon

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Hvordan virker det?

I forbindelse med en hendelse i kommunen, vil det gå ut beskjed. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Når du tar fast-telefonen får du beskjed om å taste 1 for høre en melding som er lest inn.
På slutten av meldingen blir du bedt om å taste:
1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen
0 - dersom du ønsker å få beskjeden lest opp en gang til.

Dersom du ikke taster 1, vil systemet ringe deg opp på nytt (inntil 3 ganger).

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra Matrikkelen, landets offisielle eiendomsregister.

Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar derfor heller ikke varsel

Får jeg varsel?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i UMS sin portal for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager)

http://cdm.ums.no

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Sjekk din telefonoppføring

Oppfordringen er: Gå inn på UMS-portalen og sjekk din egen kontaktinformasjon.

Du kan selv registrere et telefonnummer du vil bli varslet på.
Legg inn kommune og telefonnummer/mobilnummer. Kryss av for «jeg er ikke en robot» og svar på spørsmålet. Deretter be om å få tilsendt pin-kode. Pin-koden kommer opp på mobilen som SMS, eller blir ringt inn til fast-telefonen. Tast inn denne og du får tilgang til siden der du kan endre/legge inn telefonnummer og adresse.

Hvis du representerer en bedrift, trenger du også organisasjonsnummer i registreringsprosessen.

Hemmelig nummer

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system.

Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsling bedrifter

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter.

Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS Contact Data Manager.

Varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefon-oppringing. Telefonnummer med automatisk svartjeneste/telefonsvarer eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert her:
http://cdm.ums.no

For eventuelle spørsmål kan Servicetorget kontaktes på telefon nummer 32 06 83 00 

Nyttige linker

www.dsa.no  (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

www.dsb.no

www.sikkerhverdag.no

www.helsenorge.no

Varsom.no

www.rodekors.no/beredskap