Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Beredskap

Kriseledelsen

Kriseledelsen trer sammen ved ulykker eller katastrofer hvor bygdas innbyggere blir sterkt berørt (f.eks. flom, ras m.m.) og kan nås på mob.nr. 909 41 770.

Kommunens kriseledelse er satt sammen av ordfører, rådmann og dennes ledergruppe (Beredskaps- og kvalitetsleder, kommunalsjefer for helse/omsorg, oppvekst/kultur og teknisk) informasjonskoordinator, samt kommuneoverlege, brannsjef og politikontakt.

Rådmann er operativ leder.

Kriseledelsen har et nært samarbeid med leder for sorg- og kriseteamet og kommunens sokneprest.

Nesbyen Kommune har et beredskapsråd som møtes en gang i året og blir ledet av ordfører.
Foruten kommunens kriseledelse består beredskapsrådet av

 • Politiet
 • Sokneprest i Nesbyen
 • Ambulanse
 • Hallingdal Brann og redningstjeneste
 • Bane NOR
 • Mattilsynet
 • Hallingdal Kraftnett AS
 • Defa AS
 • Protan AS
 • Nesbyen Røde Kors
 • Nesbyen Røde Kors Hjelpekorps
 • Nesbyen sanitetsforening
 • Nesbyen IL
 • Lions Club Nesbyen
 • Nesbyen Rotary
 • Nesbyen Kommune – avd.leder kommunale bygg
Beredskapsplanen

Denne planen gjør rede for hvordan kommunen sin overordnede ledelse skal organisere seg i kriser og hvordan kommunen skal lede innsatsen sin i krisesituasjoner. Først og fremst gjør planen rede for kriser innenfor Nesbyen kommune sine grenser, der Nesbyen sine innbyggere eller andre personer som oppholder seg i kommunen blir rammet.

Plan for kommunal kriseledelse.pdf

Hjemmeberedskap

Du er en del av Norges beredskap
(kampanje utarbeidet av DSB og Oslo kommune)

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

-Vi ber deg tenke gjennom hva som kan skje der du bor, hvordan du og de rundt deg kan bli rammet, og hvordan dere kan håndtere det. Vær forberedt på at du og din familie kan klare dere selv i minst tre dager, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon.

www.sikkerhverdag.no finner du oppdaterte råd og konkrete forslag til hva man alltid bør ha i hjemmet sitt. Rådene DSB gir, har vært ute på bred høring og er forankret hos aktuelle myndigheter.

*DSB = Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Kampanjen hos sikkerhverdag.no

Atomberedskap

Jodtabletter

Som et punkt under «råd om egenberedskap» står det anbefalt å gå til anskaffelse av jodtabletter. Dette fordi Norske myndigheter mener faren for atomulykker har økt.

Helsedirektoratet ber alle kommuner om å skaffe seg et lager av jodtabletter som kan motvirke kreft i skjoldbruskkjertelen etter utslipp av radioaktivitet. Dette vil være mest aktuelt for aldersgruppen 0-18 år, gravide og ammende. For mennesker over 40 år vil jodtabletter ha liten effekt.

Nesbyen Kommune har jodtabletter på lager og vil dele ut dette dersom det skulle bli behov for det.

Jodtabletter har også kommet i salg på apoteket. Da tablettene skal tas kort tid etter en evt. ulykke anbefales det at alle husstander investerer i dette.

Jodtablettene har veldig lang holdbarhet (sammenlignes med holdbarhet på salt og sukker).

Infoark om jodtabletter fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Infoside om atomberedskap fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 

Nyttige linker

www.dsa.no  (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

www.dsb.no

www.sikkerhverdag.no

www.helsenorge.no

Varsom.no

www.rodekors.no/beredskap