Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Personvernerklæring for Nesbyen kommune

Formålet med personvernerklæringen er å informere om hvordan kommunen samler inn og behandler personopplysninger.

Nesbyen kommune er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger vi mottar.

Kontaktinformasjon
Nesbyen kommune
Alfarvegen 117
3540 Nesbyen
E-post: postmottak@nesbyen.kommune.no
Telefon: 32 06 83 00

Personvernerklæring for Nesbyen kommune.pdf

Personvernombud i Nesbyen kommune

Geir O. Garthus
Tlf: 32 06 83 00
E-post: personvernombudet@nesbyen.kommune.no 

Informasjonskapsler (Cookies) på Nesbyen kommunes nettsider

Nesbyen kommune bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret på www.nesbyen.kommune.no. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, som for eksempel www.nesbyen.kommune.no. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom din datamaskin og www.nesbyen.kommune.no hver gang du ser på en nettside. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret og vi kan ikke identifisere enkeltbrukere. I forhold til den norske Ekom-loven er samtykke gitt så lenge innstilinger i nettleseren er satt til å godta informasjonskapsler og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsiden. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren.

Informasjonskapsler som benyttes av Nesbyen kommune

ASP.NET_Sessionld:

Informasjonskapselen brukes for at publiseringsløsningen vår skal fungere. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

ARRAffinity:

Håndterer lastbalansering. Ingen personlig informasjon. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

AddThis:

Informasjonskapselene sørger for at du ser oppdatert teller hvis du deler en side med AddThis sosial deling. Varighet på 2 år. Ingen data fra disse sendes tilbake til AddThis.

Google Analytics

Informasjonskapselen samler inn informasjon for statistikk om bruk av nettsider. Dette for at kommunen skal kunne optimalisere sidene og gjøre de enklere for brukeren. Kommunen får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

EPiServer innlogging

Informasjonskapselen gir tilgang til EPiServer om man er innlogget (gjelder kun ansatte i Nesbyen kommune som har tilgang til EPiServer)

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger defineres som alle opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en bestemt person. Eksempler på personopplysninger kan være:

 • navn, adresse, fødselsnummer, alder, bilde, telefonnummer, e-postadresse, bankkontonummer
 • CV, attester
 • biometri som fingeravtrykk, irismønster
 • innhold i saksdokumenter, utredninger eller vurderinger som omhandler ansatte eller kunder
 • video- og lydopptak som gjøres ved bruk av overvåkningskamera og hvor enkeltpersoner kan gjenkjennes
 • logging av aktivitet i datasystemer hvor loggene kan knyttes til bestemte ansatte eller kunder eller andre.

Hva er sensitive personopplysninger?

Sensitive personopplysninger er alle typer opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en bestemt person og som omhandler:

 • opplysninger om helse og helserelaterte forhold
 • genetiske opplysninger
 • biometriske opplysninger som anvendes til entydig identifisering av personer
 • opplysninger om etnisk eller rasemessig bakgrunn
 • opplysninger om politiske eller religiøse oppfatninger og livssyn
 • opplysninger om seksuell forhold og -legning
 • opplysninger om fagforeningsmedlemskap
 • opplysninger om at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
Organisering av arbeidet med personvern

Behandlingsansvarlig er rådmannen. Ledere har ansvar for at opplysningene behandles på riktig måte i sin avdeling. Medarbeidere skal følge de instrukser som gjelder.

Personvernerklæring

Erklæringa skal gi informasjon om hvordan Nesbyen kommune behandler personopplysninger og hvilke rettigheter registrerte har. Det er behandlingsansvarlig (rådmannen) som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og som er ansvarlig for at personopplysningsloven og personopplysningsforskriften følges.

Personopplysningsloven

Personvernerklæringa følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger av 15.06.2018 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrift. Les mer om personvern på datatilsynet.no

Personvern og taushetsplikt

Ansatte i Nesbyen kommune plikter å hindre at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg.

 • Vi sikrer at kun ansatte med tjenestelig behov får tilgang til dine personopplysninger.
 • Vi sikrer at opplysningene ikke kan endres eller slettes av andre enn de som har autorisasjon.
 • Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre oppgaver og gi deg en best mulig tjeneste.
Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger du fyller inn i elektroniske skjemaer, oversendes elektronisk til Nesbyen kommune. Kommunen må samle inn disse opplysningene for å utføre saksbehandling av henvendelsen din.
Nesbyen kommune ønsker å gi deg et digitalt svar på henvendelsen du sender inn. For at vi skal være sikre på at rett person mottar svaret, blir du bedt om å fylle inn fødsels- og personnummer i skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil bare bli brukt til saksbehandling. Fødsels- og personnummer vil aldri vises på offentlig tilgjengelige dokumenter.

Samtykke

Dersom du er enig i at personvernet ditt er sikret ved denne erklæringa, samtykker du til lagring av innsamlede data om deg. Samtykket gjelder som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og for behandlingen av opplysningene. Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelige for Nesbyen kommune, før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Dette er på samme måte som at opplysninger i et papirskjema ikke er tilgjengelig før skjema er levert. Når du har levert eller sendt inn søknaden, har du samtidig samtykket i at Nesbyen kommune kan motta og lagre disse opplysningene.

Unnlatt samtykke

Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Da må du ta kontakt med Servicetorget for å avtale annen manuell løsning.

Rett til innsyn og sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å få vite hva slags personopplysninger vi har om deg, hva de brukes til og hvordan de er innhentet. Dette gjelder både manuelle og elektroniske registre. Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene rettet eller slettet. Denne tjenesten er gratis og du skal få svar innen 30 dager.
Vi retter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven eller regnskapsloven.

Videreformidling

Kommunen skal ikke selge, bytte eller videreformidle informasjon om deg til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Sikker dataoverføring

Alle opplysninger i elektroniske søknadsskjema som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår via sikret datakommunikasjon. Dette gjelder ikke nødvendigvis e-post.

Bruk av cookies på kommunens nettsider

En cookie er en liten tekstfil som legges i internminnet på nettleseren din. Den gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene og de digitale tjenestene bedre for brukerne våre.

Nyttige lenker

Personopplysningsloven

www.datatilsynet.no