Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn

Her finner du planer til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist, plandokumenter og andre opplysninger. Plandokumentene vil bli tatt vekk herfra når høringsfristen er gått ut, men vil fortsatt være tilgjengelig i planarkivet.

Planarkiv 

Offentlig ettersyn - forslag til detaljreguleringsplan for Lyseren 8 (planID: 01202003)

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har Nesbyen kommune vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Lyseren 8 (planID: 01202003) til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å etablere et mindre hyttefelt på 9 tomter med tilhørende infrastruktur.

01202003, Lyseren 8 - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn.pdf

Planbeskrivelse.PDF

Reguleringsbestemmelser.PDF

3040_01202003_Rp_Lyseren8_plankart_høring1_A2.pdf

Avløpsplan Skreiva.pdf.PDF

Rapport_kulturminner.pdf.pdf

ROS analyse.PDF

vegprosjektering.pdf.PDF

Saksdokumentene kan også fås tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg.

Høringsinnspill til planforslaget sendes skriftlig til Nesbyen kommune, Teknisk enhet, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller på epost: postmottak@nesbyen.kommune.no innen 9. november 2023.

Andre kunngjøringer

Nye veinavn for adressering vedtatt i hytteområde Søre Buhovd, Natten, Brøtset, Tohovda, Briskebyen og Brennelihytta

Den 29.08.2023 gjorde Teknisk utvalg vedtak om nye veinavn for adressering. Vedtaket gjelder hvilket navn veiparsellene skal ha (matrikkelloven), samt skrivemåten (lov om stadnamn). 

Nye veinavn for adressering - Søre Buhovd, Natten, Brøtset, Tohovda, Briskebyen og Brennelihytta - vedtak.PDF

Kart Søre Buhovd vei 1343 - 1346 (1).PDF

Kart vei 1418 Syningen 2 (1).PDF

Kart vei 1421 - område F9 (1).PDF

Kart vei 1420 ved Brynhildstjern (1).PDF

Kart Tohovda reguleringsplan (1).PDF

Kart Briskebyen 2 (1).PDF

Kart vei 1417 - skogsbilvei Brennatten (1).PDF

Kart Søre Buhovd vei 1338 - 1342 (1).PDF

Nesbyen kommune – Apollovegen, Syninglie, Tovasslivegen mfl. – tilråding.pdf.PDF

Høringssvar fra Kartverket – nye veinavn – Nesfjellsyningen - Ålsvassyningen mfl. – Nesbyen kommune.PDF.PDF

Nesbyen kommune – adressenavnforslagene Klukkarhagen og Apollovegen – tilråding.PDF

Valg av navn på veiparsellen etter matrikkelloven kan ikke påklages. Vedtak om skrivemåten kan påklages etter lov om stadnamn. Hvem som kan klage fremgår av lovens § 12.

Eventuell klage sendes til Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen eller til postmottak@nesbyen.kommune.no innen 16.10.2023.