Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Inn på tunet

Inn på tunet er en satsing i regi av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Kommunal og regionaldepartemenet (KRD) Formålet er å prøve ut og forankre Inn på tunet som en del av kommunens tjenestetilbud innenfor for eksempel skole, helse, omsorg og arbeid.

Kontaktinformasjon

Marit Torsrud Nerol (jobber mandag og torsdag)
Prosjektleder Inn på tunet-løftet for Hallingdal
marit.nerol@hallingnett.no
Telefon: 415 12 855

Om tjenesten

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk.

Tjenestene skal gi grunnlag for mestring, utvikling og trivsel.

Gardsbruk er en eiendom som brukes til jord-, skog- eller hagebruk.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet til gården, livet og arbeidet der.

Mer informasjon

Målgruppe

Alle passer ikke inn i "systemet" og trenger et eget opplegg for å utvikle seg og å mestre livet sitt. Gårdsmiljøet har mange muligheter. I tillegg til gardsdrifta kan aktiviteter som snekring, husflid, baking og produksjon av ulike produkt være en del av tilbudet.

I Hallingdal er det flere bønder som har tatt helse-, miljø-, og sikkerhetskurs (HMS-kurs) og Inn på tunet kvalitet- og trygghetskurs. Noen har starta, og har Inn på tunet-tilbud på garden sin, mens andre er interesserte i å starte.

Er du interessert eller vet om noen som kan ha nytte og glede av dette tilbudet?

Inn på tunet gir mulighet for folk i alle aldre!