Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Logopedtjenesten for barn og unge

Individuell hjelp og veiledning

Individuell hjelp og veiledning til mennesker som har språk- og talevansker,- barn, unge.

Nesbyen kommune har en egen, ansatt logoped i 60% stilling.

Logopedtjenesten i Nesbyen har som mål å forebygge og gi individuell hjelp og veiledning til barn og unge som har språk og talevansker, uten at det er behov for henvisning fra lege.

Arbeid i skole og barnehage er en vesentlig del av tjenesten.

Henvendelser og spørsmål kan rettes til Odrun Brusletten, mobil 412 95 667, e-post odrun.brusletten@nesbyen.kommune.no, eller gjennom helsestasjon, barnehage eller skole.

Voksne med språk- og talevansker kan få tilbud om logopediske tjenester i Nesbyen ved eventuell ledig kapasitet, men det er opprettet et regionalt logopedtilbud for helse og omsorg som primært skal brukes (Hallinglogopeden, telefon 482 17 774).

Dersom barn og unge har henvisning fra lege, kan de også benytte Hallinglogopeden.