Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Nesbyen og Flå kulturskole

Nesbyen og Flå kulturskole er en interkommunal skole som gir opplæring innen musikk og dans.

Kontaktinformasjon

Leder kulturskolen/underv.insp.ungdomsskolen: Arild Rønsen

Telefon: 901 55 173 / 32 06 84 91

Informasjonsfilm om norske kulturskoler/Information film about Norwegian cultural schools (subtitled in various languages)

Informasjonsfilm om norske kulturskoler
Oppdag kulturskolen (tekstet på bokmål)

Information film about Norwegian cultural schools (english subtitles)
Oppdag kulturskolen (tekstet på engelsk)

فيلم إعلامي عن المدارس الثقافية النرويجية (مترجم للعربية)
Oppdag kulturskolen (tekstet på arabisk).mp4

Film informacyjny o norweskich szkołach kulturalnych (napisy w języku polskim)
Oppdag kulturskolen (tekstet på polsk).mp4

Інформаційний фільм про норвезькі культурні школи (субтитри українською)
Oppdag kulturskolen (tekstet på ukrainsk)  

Nesbyen og Flå kulturskole

Nesbyen og Flå kulturskole er et interkommunalt kulturskoletilbud til innbyggere i Nesbyen og Flå. Kulturskolen har godt kvalifiserte lærere og gir tilbud innenfor fagområdene musikk og dans. Tilbudene er i utgangspunktet åpne for både barn og voksne, men der det er begrenset kapasitet vil barn og unge prioriteres.

Undervisningen foregår i kulturskolens lokaler på Nesbyen ungdomsskole og på Flå skole. Dersom det er for få søkere til å sette i gang undervisning på Flå skole, vil søkere fra Flå få tilbud om undervisning på Nesbyen. I noen fag er vi avhengige av lærere som bare er hos oss en dag i uken. I disse fagene vil det bare bli gitt undervisning på Nesbyen.

Godt samarbeid i Hallingdal gjør at det er mulig å søke tilbud i de andre kommunene i regionen dersom tilbudet mangler hos oss.

Søknadsfrist

24. juni for skoleåret 2024/2025. Tilbudet er redusert til de fagene der vi regner med å ha lærere kommende skoleår. Tilbudet kan bli endret etter behandling av revidert budsjett for 2024.  Søknadene må sendes inn elektronisk

Nytt elektronisk søknadsskjema skal kun brukes av nye søkere, tidligere elever skal ha mottatt påloggingsinformasjon til Speedadmin. Foresatte til eksisterende og tidligere elever kan også logge inn med ID-porten (samme påloggingsmåte som til Skooler for grunnskolen).

Søk plass i kulturskolen (nye søkere)

Elevavgift
Undervisningstilbud

Satser

2023 - pr. år

Satser

2024 - pr. år

Gruppeundervisning 3140 3275
Individuell undervisning 3620 3775


For søkere til Nesbyen skolekorps gjelder korpsets kontingentsatser.

Søskenmoderasjon/reduksjon v flere aktiviteter (den første på full pris): kr. 420,-

Innlogging eksisterende elever

For mer info/hjelp ved påmelding, ring kulturskolen 901 55 173.

Aktiviteter

Konserter, forestillinger og annen utadrettet virksomhet er en viktig del av kulturskolens tilbud til kommunens innbyggere. Det holdes månedlige huskonserter for instrumentalelever. Danseelevene setter opp forestilling to ganger hvert skoleår. I tillegg deltar kulturskolens elever på andre arrangementer i lokalsamfunnet.

Instrumentalopplæring

Undervisning på klaver, trompet, waldhorn, trombone, baryton og tuba. 

 • Individuell undervisning, vanligvis en halv skoletime pr.uke
 • Undervisningen kan i perioder organiseres som gruppeundervisning
 • Nivåtilpasset undervisning
 • Opplæringen på korpsinstrumenter i samarbeid med skolekorpset
 • Mulighet for individuell opplæring i skoletiden for elever på barnetrinnet
Musikk for alle

Et tilrettelagt tilbud til elever med spesielle behov, som ikke uten videre kan dra nytte av det øvrige opplæringstilbudet.

 • Elevene får utfordringer tilpasset egne muligheter.
 • De kan spille ulike typer slagverks- og rytmeinstrumenter, synge, eller spille instrument etter fargesystem.
 • Det viktigste er at alle kan oppleve at musikk skaper glede og fellesskap.

Leder for gruppa har både musikkfaglig og spesialpedagogisk kompetanse.

Tilbudet gis i samarbeid med helse- og omsorgsetaten

Dansegrupper

Alle dansegruppene har undervisning en gang pr. uke. Lengden på leksjonene varierer ut fra elevenes alder og nivå.

HIP HOP (fra 3. trinn)
Fra skoleåret 21/22 deler vi Hip Hop-klassene i rene jente- og gutteklasser for å kunne skreddersy tilbudet enda bedre. Her lærer elevene å bevege seg til tøffe rytmer og ha glede av å utfolde seg på dansegulvet. Vi lærer kule triks og  grunnleggende Hip Hop. Og alle får oppleve dansegleden!

BALLETT Klassisk (fra 3. trinn)
Klassisk ballett er med på å forbedre motorikk, koordinasjon, balanse, disiplin og selvbilde. Klassisk ballett-teknikk gir et veldig godt grunnlag for alle andre former for dans. Vi har ikke hatt klasser i klassisk ballet de siste årene, men det settes i gang partier dersom det er tilstrekkelig antall søkere.

Ballett Jazz (fra 3. trinn)
Jazzdans er en populær og allsidig danseform med god teknikktrening. Den er variert med mange stilarter. Her danses det etter variert musikk og det legges stor vekt på musikkforståelse og fokuseres på innlevelsen i dansen. 

Ballett barn 4-6 år
Morsom dans til forskjellig musikk. Barna får oppleve å danse sammen og litt alene. De lærer noen trinn, men får også utfolde seg og bruke sin egen fantasi.

Ballett i alle former 1. og 2. klasse
Her får elevene innføring i flere dansestilarter. Det blir dans til variert musikk. Barna lærer grunnleggende teknikk og får bruke egen fantasi i improvisasjon. Et slags forstudium til både HipHop, klassisk og jazz.

Gruppestørrelse
For at dansegruppene skal gi best mulig utbytte for elevene, bør ikke gruppene være for små eller for store. Av den grunn vil Nesbyen og Flå kulturskole sette en øvre og en nedre grense for gruppestørrelsen. Vi er derfor avhengig av at påmeldingen skjer innen fristen. Dersom en gruppe skulle bli for stor, er det om å gjøre å være først ute. De som er elever i år vil ha fortrinnsrett.

Viktig informasjon

All inn- og utmelding skal foregå elektronisk  i Speedadmin.

 • Påmeldingen er bindende.
 • Den enkelte elev er påmeldt for et skoleår av gangen.
 • Det gis ikke reduksjon i semesteravgift dersom eleven slutter i løpet av semesteret.
 • Påbegynt semester blir fakturert fullt ut.
 • All informasjon fra kulturskolen sendes på SMS og/eller epost. Elevens foresatte er ansvarlig for at oppdatert kontaktinformasjon er registrert på http://speedadmin.dk/ .
 • Eleven plikter å melde fra om fravær direkte til lærer, dette gjelder også elever som har undervisning i skoletiden.
 • En del elever følger rullerende timeplan på dagtid, husk at det ikke er grunnskolelærerens ansvar å holde orden på elevenes spilletimer.
 • Noter og annet forbruksmateriell er ikke inkludert i semesteravgiften.
 • Undervisningen følger normalt skoleruta for grunnskolen.
 • Kulturskolens konserter og forestillinger er en del av kulturskolens
  undervisningsopplegg og elevene forventes å delta på dette etter avtale med lærer.
 • Timeplanen vil i perioder kunne bli endret p.g.a. prosjekter og forberedelser til konserter/forestillinger. Endringer vil vises i elevens timeplan på http://speedadmin.dk/
 • Elever og foresatte må holde seg oppdatert om kulturskolens aktiviteter via http://speedadmin.dk/