Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Barn som pårørende

Dersom noe skjer med foreldre eller barn påvirker dette hele familien, hverdagen endrer seg og livet blir annerledes. I tilfeller der foreldre eller søsken har, eller blir rammet av sykdom, psykisk sykdom, fysisk sykdom eller skadete, kan barn være pårørende. Barn kan også være pårørende dersom foreldre eller søsken misbruker rusmidler, det er vold i hjemmet eller der nære personer dør.

Barn som pårørende blir i de fleste tilfeller godt ivaretatt og klarer seg godt. Noen av barna utvikler egne problemer som kan vise seg i oppveksten eller bli synlige ettersom barna blir eldre. Barn som opplever store belastninger i oppveksten kan utvikle angst, depresjon, atferdsvansker, konsentrasjonsvansker og de har større risiko for frafall i skole og utdaninng. Det er kjent at barn som opplever flere belastninger samtidig har større sjanse for å utvikle egne problemer.

I alle kommunene i Hallingdal finnes det en barneansvarlig, i de ulike avdelingene/tjenesteområdene i kommunene finnes det også barnekontakter. Alle som møter barn og unge har et ansvar for å fange opp og bidra til at barn som pårørende får noen å snakke med og eventuelt hjelp til videre oppfølging.

Loven sier at helsepersonell har en plikt til å bidra til at barn som pårørende til syke foreldre eller søsken blir ivaretatt, dette gjelder også dersom noen i nærmeste familie dør. I tillegg skal ansatte som jobber i skole og barnehage (ansatte som jobber med barn og unge) ha kunnskap om hva de skal gjøre dersom de bekymrer seg for et barn, tror at et barn ikke har det slik som det skal eller ser andre symptomer eller risikofaktorer som gjør de til utsatte barn og unge.

Barneansvarlig i Nesbyen kommune:
Gunhild Ween Helberg
Helsesykepleier
Tlf 32 06 83 73 eller 457 29 248 man-tors

Foreldrehverdag - Bufdir

Trygge råd til deg med barn finner du her. Foreldrehverdag hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere.

Les mer på Foreldreportalen - Mental helse