Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Helsestasjonstjenesten

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns og unges fysiske, psykiske og sosiale helse. Du vil møte følgende fagpersonell: Helsesykepleier, lege, jordmor og fysioterapeut

Helsestasjon

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Helsestasjonen følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen. Jordmor og helsesykepleier vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk.

Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen.

Ved helsestasjonen kan foresatte få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel. Det gis tilbud om veiledning både individuelt og i grupper. 

Se også oppdateringer på helsestasjonens egen facebookside.

Timebestilling

Hvis du er ny på Nesbyen, ring for å avtale første time.

Hovednummer inn er :  Familiens hus: 40 90 92 67

Kontaktpersoner: 
Gunhild W. Helberg Tlf: 32 06 83 73/45 72 92 48
Bodil Skovhus Bråthen Tlf: 32 06 84 77 / 461 93 265

Jordeslykkja 6, 3540 Nesbyen.
Åpent mandag - fredag 08:00-15:30 

Telefon: 40 90 92 67

Ved kontakt på e-post eller sms vennligst ikke send sensitiv informasjon. For timebestillinger og endringer ta kontakt på telefon.

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten?
 • Helseundersøkelser og veiledning med oppfølging og henvisning ved behov.

 • Barnevaksinasjonsprogrammet.

 • Forebyggende psykososialt arbeid.

 • Opplysningsvirksomhet  individuelt og i grupper.

 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

 • Samarbeid om barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede. 

Helsestasjonsprogrammet 

Nyfødt

Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter fødsel. Helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. 

4 uker

Enkeltkonsultasjon v/helsesykepleier.

6 uker

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon.

3 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

4 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier.

5 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

6 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

8 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjoner med helsesykepleier.

10 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

12 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon. 

15 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

18 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.

2 år       

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier.

Utleie

Brystpumper til mødre med ammeproblemer. 

Enuresealarm for bruk ved nattevæting.  

Andre tilbud

Foreldreveiledning eller kurs som:

Samarbeidspartnere
 • Fysioterapeut

 • Jordmor

 • Fastlege

 • Barnehager

 • Familievernkontoret

 • PPT
 • BUP

 • Barnevern

 • Habiliteringstjenesten
 • Eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Amming
Kosthold og ernæring 0-5 år

Mat for spedbarn (0 - 12 mnd)

Mat for barn (fra 1 år)

Tannhelse
 • Film - Happyteeth

 • Barn blir innkalt til tannhelsetjenesten første gang ved 3 års alder
Søvn
Førstehjelp og sykdom

Barns miljø og sikkerhet:

Foreldrerollen 

Foreldrebrosjyrer

 Andre nyttige nettsider
Brosjyrer på forskjellig språk

Vaccination

Breastfeeding the movie " Bryst er best"

Vitamin  D- drops

Childrens environment and safety

In safe hands in english, arabic, somali

Car safety, adult and child