Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Jordmortjenesten

Er du gravid og bor i Hallingdal?

Du kan få oppfølging og faste kontroller hos jordmor på din helsestasjon. Ta gjerne kontakt så tidlig som mulig etter en positiv graviditetstest, for en samtale.

Svangerskapsoppfølging hos jordmor eller fastlege gir trygghet og god forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre. Du velger selv om oppfølginga skal være hos jordmor eller fastlege. For mange er det fint med en kombinasjon. Tilbudet er gratis.

Gravide får tilbud om kontroller etter anbefalinger i nasjonale retningslinjer. For å sikre at mor og barn har det bra blir det tatt ei rekke prøver og undersøkelser. I tillegg får du råd og veiledning tilpasset ditt behov. Barnefar, partner eller annen ledsager er velkommen til å være med.

Om det blir oppdaget tilstander under graviditeten som krever tettere oppfølging, har vi godt samarbeid med sjukehuset du skal føde på. Strever du med vanskelige tanker i forhold til graviditet eller livssituasjon, har vi et tett samarbeid med andre faggrupper i kommunen som kan være viktige støttespillere for deg.

Anbefalte kontroller i svangerskapet

Uke 5-8             Startkontakt/Livsstilssamtale Jordmor/lege

Uke 10-14         Prøvetaking/utfylling av helsekort Jordmor/Lege

Uke 17-19         Ultralyd på fødeavdelingen 

Uke 20              Jordmor/lege

Uke 24              Jordmor/lege

Uke 28              Jordmor/lege

Uke 32              Jordmor/lege

Uke 36              Jordmor/lege

Uke 38              Jordmor/lege

Uke 40             Jordmor/lege

7 dager etter termin:      Trivselskontroll på sykehuset 

11 dager etter termin:     Innleggelse på sykehus for igangsettelse 

6-8 uker etter fødsel:    Etterkontroll for mor hos jordmor/lege 

Timebestilling

Du bestiller time ved å ta kontakt med helsestasjon/ legekontor.

Nesbyen helsestasjon 32 06 83 80
Nesbyen legesenter 32 06 83 80
Jordmor Marte Ø. Myre

957 56 125
Mandag, tirsdag og annenhver torsdag på oddetallsuker (eks. 17, 19, 21)

Ultralyd

Alle gravide får tilbud om ultralydscreening i svangerskapet, i uke 17-19. Dette er et frivillig tilbud, og legen sender søknad om time etter første legebesøk. Tidspunkt for ultralyd vil du få tilsendt fra sykehuset. Etter ultralydundersøkelsen får du med et skjema som skal følge helsekortet.

Helsekort for gravide

Helsekortet er et viktig dokument der opplysninger om graviditeten blir dokumentert, samt opplysninger som er relevant for svangerskapet og fødselen. Helsekortet er ditt dokument som du har med til kontroll hos jordmor, lege, ultralyd og fødeavdelingen. 

Blodprøver

Ved første besøk hos lege blir det tatt svangerskapsrelaterte blodprøver.

Hep B, HIV, Syfilis, Hb, S-ferritin, blodtype og immunisering og blodtypeantistoff. For de av dere som er Rhesus negativ blir det tatt ny blodprøve i svangerskapsuke 24. Gravide som faller under anbefaling om sukkerbelastning, tar dette rundt svangerskapsuke 24. Husk å ta med legitimasjon til blodprøvetaking.

Foreldreforberedende kurs

Helsestasjonen tilbyr foreldreforberedende kurs jevnlig. Hensikten med kurset er å gi blivende foreldre økt kunnskap om siste del av svangerskapet, fødsel og barseltid.

Tema på kurs:

  • Fødsel og hva fremmer en god fødselsopplevelse
  • Barseltiden på sjukehuset og første tiden hjemme
  • Amming
  • Det nyfødte barnet og samspill
  • Det å bli foreldre, og endring i parforholdet/familien
  • Bekkenbunnstrening
Hjemmebesøk

Vi tilbyr å komme hjem til alle foreldre 1-3 dager etter hjemreise fra barselavdelingen på sykehuset. Helsesykepleier kommer ca. en uke etter hjemmebesøk fra jordmor.

Etterkontroll

Mor har tilbud om kontroll 6-8 uker etter fødsel. På denne kontrollen kan du snakke med oss om fødselsopplevelse, tiden på sykehuset, hvordan du har hatt det de første ukene etter fødsel og seksualitet. Vi tilbyr prevensjonsveiledning og skriver ut resept ved behov. Hos jordmor kan du sette inn spiral og p-stav, samt ta celleprøve fra livmorhalsen. Du velger naturligvis selv om du vil gå til jordmor eller lege. Timen må du bestille selv.

Utstyr til leie

Det er mulig å leie brystpumpe på helsestasjonen. Dette er gratis. Flaskesett kan kjøpes på helsestasjonen din.

Barselgrupper

Alle som har født blir invitert til samling med barna på helsestasjonen. Dette blir noe ulikt organisert fra kommune til kommune i Hallingdal.

Tematreff

Helsestasjonen tilbyr gratis tematreff jevnlig i løpet av året. Sjekk ut program til din lokale helsestasjon og bli med.

Jordmorvakt
  •  Fødende i Nesbyen og Flå kommune må forholde seg til jordmor på Ringerike sykehus. Det understrekes at dette gjelder jordmor på vakt, og ikke oppfølging og kontroller på avtalt kontortid.
  • Ved behov for jordmor utenfor kontortid, kontakt fødeavdelingen på Ringerike sykehus, tlf. 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32 11 61 04 / 32 11 61 06.
  • Ved fødselsstart/spørsmål om fødselsstart/sykdom/lite følt liv, kontakt fødeavdelingen.
  • Ved spørsmål angående graviditeten, kontakt kommunejordmor eller fastlege i kontortid. Utenom deres kontortid kontaktes fødeavdelingen eller legevaktslege.
Sykehus

Ringerike sykehus, føde/barsel avd:     32 11 61 04

Drammen sykehus, fødeavd:                 32 80 32 51

Kongsberg sykehus, føde/barsel avd:    32 72 57 13

Linker til nyttige og trygge nettsteder

Gode levevaner før og i svangerskapet

Graviditet, fødsel og barseltid i Norge

Screening og rutineundersøkelser i svangerskapet

Informasjon til gravide om fosterdiagnostikk

Informasjon om rutineultralyd

Helsenorge - Informasjon om graviditet

Matportalen - Kosthold for gravide

Arbeidsmiljø og svangerskap

Kjenn liv/fosterbevegelser i svangerskapet

NHI - svangerskap uke for uke

Folkehelseinstituttet - Svangerskap og fødsel

Tryggmammamedisin

NAV - Stønader i svangerskapet

Ammebrosjyre - Hvordan du ammer barnet ditt

Ammehjelpen

Filmen "Bryst er best" på ulike språk

Ammeinformasjon på ulike språk

Sex og samfunn - Prevensjon

Zanzu - Min kropp i ord og bilder på ulike språk