Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Psykisk helse for barn og unge

Kontakt oss

Tove Moen
Familiens hus
Tlf. 45 72 50 01/ 40 90 92 67
E-post: tove.moen@nesbyen.kommune.no

Målgruppe

Barn og ungdom (0-18 år) som har eller står i fare for å få sviktende psykisk helse og der møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vi gir tilbud om
  • Kartlegging og samtaler rundt mors psykiske helse ( EPDS-kartlegging) når mor er gravid og i barselperioden
  • Ulike støtte og veiledningssamtaler med målgruppen.
  • Foreldreveiledningsgrupper ( basert på ICDP og COS-P)
  • Grupper for barn som har mor og far i hvert sitt hjem ( P.I.S. – grupper ) på skolen
  • Støttesamtaler ved angst/depresjon m.m. hos barn / ungdom.
  • Ruskontrakter for ungdom under 18 år.
  • Råd, veiledning og undervisning til skoler og barnehager ved behov / ønske
  • Utarbeidelse av individuell plan
Samarbeidspartnere

Fastlegen til barnet, barneverntjenesten, familievernkontoret, PPT, Bup og psykisk helse voksne i kommunen.

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som søker å hjelpe barna og deres familier.

Arbeidet er der organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge plassert på Ål evt. Hønefoss.

Spe-og småbarnsteamet som er organisert fra Ringerike sykehus kan komme ut i kommunene for veiledning i familier og av fagpersonell.

BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Det er nødvendig med henvisning fra helsestasjon/ skolelege eller fastlege