Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut og er et tilbud som finnes på alle skoler. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå. Helsesykepleier har faste trefftider på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.  Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Helsesykepleier i barne og ungdomskolen

Trefftid på skolene

Nesbyen barneskole

Tirsdag, onsdag, torsdag  og fredag
kl. 08.30-14.00      

Gunhild Iren Sehl Ramsli Tlf. 32 06 83 00/ 977 95 494

Nesbyen ungdomsskole

Tirsdag og torsdag
08.30-14.00          

Astrid B. Garthus Tlf. 32 06 83 00/ 40 90 92 67

Pris

Som hovedregel ingen egenandel. Noen ganger må bruker betale for utstyr som brukes.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn? 

1. trinn

 

 • Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med helsesykepleier og lege.
 • Kostholdsundervisning/tannhelse        

2. trinn

 • Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).
 • Skriftelig innkalling sendes ut i forkant.

3. trinn

 • Høyde- og vektmåling.
 • Min kropp
 • Individuell helsesamtale

4. trinn

 • Psykologisk førstehjelp

5. trinn

 

 • Pubertets-undervisning.
 • Helsesykepleier tilbyr å bistå skolen i pubertetsundervisningen i henhold til kompetansemål innen kropp og helse.

6. trinn

 

 • Tilbud om MMR-vaksine.
 • Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema  før vaksinen kan settes.
 • Jente/guttesnakk for alle 

7. trinn

 

 • Tilbud om HPV- vaksine - vaksine mot Humant papilloma virus (2 doser).
 • Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

8. trinn

 • Helsesamtaler
 • Elevene kalles inn til en individuell helsesamtale med helsesykepleier. Foresatte/elever informeres skriftlig i forkant og skal fylle ut et spørreskjema som tas med til helsesamtalen.
 • Høyde- og vektmåling.
 • Jente/guttesnakk for alle

9. og /eller 10. trinn

 

 • Samlivsundervisning.
 • Helsesykepleier tilbyr å bistå i seksualundervisningen i henhold til skolens kompetansemål inne kropp og helse.

10. trinn

 

 • Tilbud om ­­­vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)
 • Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

Barnevaksinasjonsprogrammet

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

Samarbeidspartnere

 • Familievernkontoret
 • BUP
 • PPT
 • Skole
 • Fysioterapeut
 • Barnevernet
 • Psykisk helse
 • Lege

Skolehelsetjenesten innhenter samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte. 

Andre nyttige nettsider
Nyttige telefonnummer

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111