Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi

Den kommunale og private fysioterapitjenesten dekker alt fra fysioterapi i institusjon, hjemmene, omsorgsbolig/avlastningsbolig, institutt, skolene, barnehagene og helsestasjonen.

Kommunefysioterapeuten tilbyr gravide fysioterapi og ved behov undersøkelse/ motorisk testing av barn i forbindelse med skolestartundersøkelsen.

Behandling foregår etter henvisning fra lege, og brukere tar direkte kontakt med instituttet for timebestilling.

Ved behov for vurdering/veiledning, kan henvendelse til kommunefysioterapeuten komme direkte fra helsestasjon, barnehage eller skole.

Kontakt fysioterapeut

Kommunefysioterapeut

Jan Kåre Espeland
Telefon: 468 22 870

Privatpraktiserende fysioterapeut

Berit Bjørge
Tlf. 32 06 83 75

Ergoterapi

Målet med ergoterapi er å muliggjøre aktiviteter, som gir mening for det enkelte menneske og som er nødvendig for å kunne delta i hverdagen og samfunnslivet.
Ergoterapeuter kan tilby trening i enkelte aktiviteter, tilrettelegging i hjemmet og råd om og formidling av hjelpemidler.

Ergoterapeuter har også et mål om å forebygge ulykker, isolasjon og aktivitetstap.

Ergoterapitilbudet i kommunen omfatter hjemmebesøk og vurdering av bolig, hjelpemiddelformidling, finmotorisk kartlegging og trening for barn, og rehabiliterende tiltak for pasienter ved rehabiliteringsavdelingen på Elverhøy.

Kontakt ergoterapeut

Kaja Tveito
Tlf. 476 73 755

Anne Marit Nerol
Tlf. 916 73 955

Servicetekniker hjelpemidler - jobber deltid ( mandag og onsdag) 
Mobil 905 16 136, send fortrinnsvis SMS

Besøksadresse
Stasjonsvegen 75B (hverdager 9-14)

Postadresse
Hjelpemiddeltjenesten, Stasjonsvegen 69b, 3540 Nesbyen

Søknadsskjema

Søknadsskjema hjelpemidler fysio og ergo.pdf