Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Øre-Nese-Hals og audiograftjeneste

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Mohammad Sohrabi
Avtalespesialist i Øre-Nese-Hals og Hode/Hals kirurgi
Telefon: 32 18 10 90

Post, henvisninger og telefon alle hverdager til felles sentralbord i Hønefoss:

Viken Øre - Nese - Hals & Hørselsenter
Kartverksveien 7
3511 Hønefoss 
Telefon: 32 18 10 90 
E-post: post@vikenonh.no


Åpningstidene i Nesbyen
Torsdager kl.09:30 - 14:00

ØNH spesialist og to autoriserte audiografer er tilstede.

Alle henvendelser inkludert henvisninger rettes til hovedkontor i Hønefoss - felles sentralbord og henvisningsmottak alle hverdager.

Ventetiden i Nesbyen er dessverre lang, men dersom man ønsker kortere ventetid kan det nevnes i henvisningen at oppmøte i Hønefoss også er aktuelt.