Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vaksine

Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Hvert år i oktober / november tilbys influensavaksine og pneumokokkvaksine til risikogrupper på Nesbyen helsestasjon og på Nesbyen kommunelegekontor (Datoer - se annonse i Hallingdølen).  Risikogrupper er personer som har større sjanse til å få en mer alvorlig sykdom av disse infeksjonene enn folk flest.

Mer om  influensavaksine og pneumokokkvaksine:

Influensavaksine

Pneumokokkvaksine

Influensavaksine bør tas hvert år. Pneumokokkvaksine tas hvert sjette år.

Reisevaksine

Vaksinasjon for voksne - Reisevaksinasjon

Denne tjenesten omfatter også tuberkulinprøver.

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg. Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.  
For selv å sjekke ut mer om hvilke vaksiner du trenger kan du lese på:

https://nhi.no/livsstil/reise/vaksinekart/ eller Folkehelseinstituttets nettsider

Pris: Avhengig av hvilke og hvor mange vaksiner du skal ha.

Prisliste for utenlandsvaksinering

Reiseklar

Obligatorisk tuberkuloseundersøkelse, Tuberkulintest – mantoux

Dersom du har vært på reise utenom Vest Europa og USA i mer enn 3 mnd. må du ta en tuberkulintest når du kommer hjem dersom du arbeider i helse, barnehage eller skolesektoren. Dette må gjøres før du begynner på jobb igjen etter ferien

Mantouxprøven settes på underarmen og må sees på 3 dager etter at den er satt.
Mantouxprøven er gratis.

Koronavaksine

FHI anbefaler en oppfriskningsdose (4.dose) til:

 • Personer 65 år og eldre.
  Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 måneder mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
 • Sykehjemsbeboere
 • Personer med alvorlig svekket immunforsvar.
  Disse anbefales grunnvaksinasjon med 3 doser koronavaksine, samt én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3 hvis de ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette.


FHI anbefaler ikke en oppfriskningsdose (4.dose) til:

 •  Personer 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.
  • Det er likevel åpnet for at kommunen skal tilby de som ønsker en oppfriskningsdose dette. Det kan være andre årsaker som f.eks. reisevirksomhet eller ønske om å beskytte sine omgivelser som gjør at enkelte ønsker oppfriskningsdose. Den enkelte må selv vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinen. Du kan lese mer om bivirkninger her: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI
 • Helsepersonell
  • En ny oppfriskningsdose til helsepersonell kan gi en økt beskyttelse mot å bli smittet med koronaviruset, men denne effekten er trolig kortvarig og det er usikkert i hvor stor grad en ny dose vil redusere risiko for overføring av smitte til sårbare pasienter.    

Fortløpende vurdering

De fleste av de som nå er koronavaksinert etter norske anbefalinger, er svært godt beskyttet mot å bli alvorlig syke ved smitte. Dette gjelder for alle virusvarianter som har dominert i Norge i løpet av pandemien. Behovet for videre vaksinasjon avhenger blant annet av hvordan viruset utvikler seg, og hvor lenge immuniteten opparbeidet gjennom vaksinasjon og tidligere gjennomgått infeksjon vedvarer i ulike grupper av befolkningen. (hentet fra FHI.no)

Bestille time

Ring vaksinetelefonen på tlf 40 40 82 28 hverdager mellom kl 11:00 - 13:00 for å bestille time.

Vaksinasjonen er gratis og det er frivillig å vaksinere seg.

Dersom du er usikker på om du skal vaksinere deg ber vi deg drøfte det med din fastlege.

Hvor og når foregår vaksinasjonen?

Vaksineringen foregår for tiden ved Nesbyen helsestasjon etter avtale.

Når du har fått time er det svært viktig at du møter opp. Er du forhindret fra å møte, må du gi beskjed om dette snarest på vaksinetelefonen (11:00 - 13:00) 40 40 82 28, eller Servicetorget på 32 06 83 00. 

Egenerklærings-skjema

Før vaksinasjon vil du bli bedt om å svare på noen helseopplysninger ved å fylle ut et egenerklæringsskjema. Skjemaet finner du i flere forskjellige språk her https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/ 

For mer informasjon kan du lese her: