Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vaksiner

Reisevaksiner

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg. Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.   For selv å sjekke ut mer om hvilke vaksiner du trenger kan du lese på:

Vaksinekart - NHI.no eller Folkehelseinstituttets nettsider

Pris: Avhengig av hvilke og hvor mange vaksiner du skal ha.

Influensavaksine

Influensavaksine bør tas hvert år.
Pneumokokkvaksine tas hvert sjette år. 
Hvorfor Pneumokokkvaksine? Se på fhi.no

Se annonse i Hallingdølen hver høst.

Smittevern

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i helse og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert Au Pair), har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Mal for egenerklæring.

Lover og retningslinjer

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Klageadgang

Eventuell klage sendes Nesbyen Helsestasjon. Klagen sendes evt. derfra videre til Fylkeslegen. Evt. kan du klage direkte til Norsk pasient – skadeerstatning.