Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vaksiner

Reisevaksiner

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg. Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.   For selv å sjekke ut mer om hvilke vaksiner du trenger kan du lese på:

Vaksinekart - NHI.no eller Folkehelseinstituttets nettsider

Pris: Avhengig av hvilke og hvor mange vaksiner du skal ha.

Prisliste for utenlandsvaksinering

Influensavaksine

Influensavaksine bør tas hvert år.
Pneumokokkvaksine tas hvert sjette år. 
Hvorfor Pneumokokkvaksine? Se på fhi.no

Se annonse i Hallingdølen hver høst.

Smittevern

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i helse og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert Au Pair), har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Mal for egenerklæring.

Lover og retningslinjer

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Klageadgang

Eventuell klage sendes Nesbyen Helsestasjon. Klagen sendes evt. derfra videre til Fylkeslegen. Evt. kan du klage direkte til Norsk pasient – skadeerstatning.