Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Svømmehall

I Nesbyen kommune er det to offentlige svømmebasseng, Nesbyen svømmehall og varmtvannsbassenget på Elverhøy. Anleggene er tilgjengelige for grupper og enkeltpersoner.

Nesbyen svømmehall

Nesbyen svømmehall ved Nesbyen ungdomsskole (12,5 m basseng), har også badstue.

Åpningstider

Felles bad for barn og voksne.

Tirsdager og torsdager: 17.00 – 20.00

Badstue: kvinner Torsdager
Badstue: menn Tirsdager

Barn u/10 år ifølge med voksen i bassenget (i vannet eller på kanten).
Barn mellom 10 og 16 år som ikke har med en voksen, har badetid mellom kl.17.00 og 18.30.

Siste åpningsdag er torsdag 2. mai.

Priser
Barn 0 -7 år  Gratis
Barn 8 -16 år kr. 20,-
Voksne kr. 50,-
Årskort
Barn 0-7 år Gratis
Årskort barn 8 - 16 år kr 200,-
Årskort voksne kr 600,-

Årskort kjøpes på kontoret ved Nesbyen ungdomsskole tlf. 32 06 84 70 e-post: nesbyen.ungdomsskole@nesbyen.kommune.no.

Årskort kan også bestilles i luken og så får du det neste gang du kommer.  Du får selvfølgelig bade den dagen du bestiller det også. Kommunen fakturerer i ettertid.

Varmtvannsbasseng

Bassenget er for brukere som har særskilt behov i forhold til opptrening, rehabilitering, spesielle sykdommer eller funksjonshemming. Vannets temperatur er 34 grader og bassenget er 12,5 m og har dybde 1,45 m. 

Leie av varmtvannsbasseng

Varmtvannsbassenget brukes i første rekke til behandlingsbading. Evt. ledige timer leies ut til privatpersoner som bor i Nesbyen kommune.

Ulike grupper leier varmtvannsbassenget og har tilbud i sine tider f.eks. revmatikerforeningen, familiens hus, friskliv og foreldre med barn på skolen. For å bli med i en behandlingsgruppe må man ta kontakt med vedkommende som leder gruppen.

Venteliste og prioritering etter behov ved stor pågang på aktuell gruppe.

Alle som ønsker å benytte bassenget, må søke om tildeling av tid.

Det blir gjort avtale om leie for et halvår om gangen.

Søknadsfrist

1. august for høsthalvåret
1. desember for vårhalvåret.

Spørsmål og søknad rettes til Servicetorget på epost: servicetorget@nesbyen.kommune.no eller telefon: 32 06 83 00

Åpningstider

Medio september – medio april (Stengt i høytider)

Priser

Behandlingspasienter betaler kun egenandel. (timer tildelt etter henvisning) 

Pris: 544,- pr badetime (90 min)