Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Lag og foreninger

Arrangement

Folkeakademiet Nesbyen
Leder: Kjersti Gunleiksrud
Tlf: 952 20 030
E-post: folkeakademiet.nesbyen@outlook.com
https://www.facebook.com/folkeakademietnesbyen

Kjerringrådet
Kjerringtorget, postboks 120, 3541 Nesbyen
E-post: post@kjerringtorget.no 
http://www.kjerringtorget.no/

Nesbyen konsertforum 
v/ Bernt Fredus Kristiansen
Tlf: 414 19 221
E-post: berntfrkr@gmail.com
https://www.nesbyenkonsertforum.no

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Bromma Ungdomslag
v/ Hilde Engen,
3540 Nesbyen
E-post: Hilde.Engen@nesbyen.kommune.no

Nes ungdomslag
v/ Geir Liodden,
3540 Nesbyen
Tlf: 915 68 450
E-post: geir.liodden@gmail.com

Hallingen 4H
v/ Janne Forsberg Noreng,
3540 Nesbyen
Tlf: 994 59 984
E-post: j-noreng@online.no

Barnas Turlag Nesbyen
v/ Per Anders Ulsaker Myre
Tlf: 907 66 292
E-post: pa.ulsaker@hotmail.no
Nettside: https://www.facebook.com/BarnasTurlagNesbyen

Friluftsliv

Bruhaugen veg og hyttevel
v/Grethe R Eldorhagen
grethe@eldorhagen.no 

Buvassbrenna Hytteforening
v/ Egil Iversen
E-post: egil.iversen@online.no
Mob: 909 34 551
Nettside: www.buvassbrennahytteforening.no

Buvasstølan sti- og løypelag
v/ styreleder Tomas Eikeli Hansen
Epost: post@buvatn.no
Mob: 907 34 767
Nettside: http://www.buvatn.no/

Liemarka vel
v/ Anita Wang
E-post: anita.wang@micro-matic.no
Tlf: 991 56 561

Nes Nordmark Friluftslag
v/ leder Jan Ole Bakkerud
Tlf: 915 39 982
E-post: jan.bakkerud@moller.no
Nettside: www.nesnordmarkfriluftslag.no 

Nes jakt- og fiskeforening
v/ Thorbjørn Erntzen
Tlf: 988 85 147
E-post:  thorbjorn.erntzen@hotmail.com
Nettside: https://www.njff.no/fylkeslag/buskerud/lokallag/nes

Nes Østmark Sti & løypeforening
v/ Erik Engebretsen
Tlf:  959 22 204
E-post: eriengeb@gmail.com
Nettside:  www.nesostmark.no

Nes Fjellheim Løypelag
v/ Geir Noreng
Tlf: 900 58 392
E-post: geir.magnar.nordeng@asker.kommune.no

Thoenmarka hyttevelforening
v/ Magne Gullingsrud
Tlf: 907 38 878
E-post: mag-gu@online.no

Grendelag og velforeninger

Briskebyen velforening
v/ Frode Tangen
E-post: frodetangen@hotmail.com 
Tlf: 41 32 33 00

Dalen Vel
v/ Jan Halvor Haga
E-post: ja-hha@online.no
Tlf: 905 82 852

Dokken grendeforening
v/ Nils Halvard Bråten
Tlf: 911 44 066

Kveimskogen velforening
v/ Rene Lover
E-post: Rene.Lover@nesbyen.kommune.no

Lie grendeforening
v/ Åshild Woxen Thoen
Tlf: 952 39 230
Epost: ashildthoen@gmail.com

Rukkedalen vel
v/ Bjørn Skjelseth
E-post: skjelseth@icloud.com

Sahara velforening
v/ Ellen Marie Rukke
Tel: 907 52 930
Epost: emrukke@gmail.com

Helseorganisasjoner

Flå og Nes hørsellag
v/ Halvard Haga
Nupelykkja 4
Tlf.: 906 59 805

Hallingdal lokallag av Norges Blindeforbund
v/ Tor Nøbben
Tlf: 900 32 016
E-post: tor.nobben@hknett.no

LHL Nesbyen
v/ Marit Medalen
Tlf: 456 17 842
E-post: maritmedalen@hotmail.com

Nedre Hallingdal og Hemsedal diabetesforening
V/ Ola Lagmandokk,
3540 Nesbyen
Tlf: 32 07 19 52 / 908 60 838

Nesbyen revmatikerforening
v/ Mona Gretha Garborg
Tlf. 975 00 730
Instruktør: Margit Halvorsen
Tlf: 900 41 450
E-post: margi.hal@gmail.com

Nesbyen Røde Kors Besøkstjenesten
v/ Turid Waage 
Tlf: 909 42 839
    Eli Aalton
Tlf: 996 96 481
    Sonja Majormoen
Tlf: 906 06 594

Nesbyen sanitetsforening
v/ Marianne Gran
Tlf: 913 50 519 
E-post: mgran2001@yahoo.no

Historielag og kulturvernorganisasjoner

Fortidsminneforeningen i Hallingdal
v/ Aud Eidal Berg
Tlf: 993 95 749
E-post: aud@hallingdal-museum.no

Nes historielag

v/ Leif Olav Klype
Tlf: 971 41 372
E-post: Nes.historielag.buskerud@outlook.com 
www.neshistorielag.org

Hobbyorganisasjoner

Dei Sceneleuge - teatergruppe
Tlf: 913 54 143
E-post: deisceneleuge@outlook.com
https://www.facebook.com/Dei-Sceneleuge-1235623423146693/ 

Nesbyen husflidslag
v/ Anne Gro Lindbeck
Tlf: 920 68 821
E-post: neshusflidslag@gmail.com
http://www.husflid.no/lokal_og_fylkeslag/buskerud/lokallag/nesbyen_husflidslag
https://www.facebook.com/Nesbyen-Husflidslag-200338230071389/

Nesbyen bridgeklubb
v/ Hans Dokken
Tlf: 32 06 73 74/ 481 23 720

Nesbyen kameraklubb
v/ Tore Haraldset
E-post tore@nesbyenfoto.no
Facebookside
Tlf: 909 55 422

Nesbyen quiltelag
v/ Marit Badham
Tlf: 916 36 806

Hyttevelforeninger

Bruset Vel
v/ Svein Arne Bråthen
Tlf: 954 79 305

Bruhaugen veg og hyttevel
Grethe R Eldorhagen
grethe@eldorhagen.no 

Buvassbrenna Hytteforening
v/ Egil Iversen
E-post: egil.iversen@online.no
Mob: 909 34 551
Nettside: www.buvassbrennahytteforening.no

Buvasstølan sti- og løypelag
v/ styreleder Tomas Eikeli Hansen
Epost: post@buvatn.no
Mob: 907 34 767
Nettside: http://www.buvatn.no/

Bøgaset grendelag
v/ Eirik Larsson 
E-post: eirik.larsson@gmail.com

Darren hyttevel
v/ Ingeborg Sivertsen
E-post: ingeborg.m.sivertsen@gmail.com
Mob: 926 50 344
Nettside: www.darren.no

Fekjan vel
v/ Erlend Eidsvoll
E-post: erlendeidsvoll@gmail.com 
v/Karin Ritter Jacobsen 
E-post: karin@lorenskogvvs.no

Liaset
v/ Gudbrand Tandberg
E-post: gudbrand.tandberg@nesbyen.kommune.no
Mob: 917 59 124

Liemarka vel 
v/ Anita Wang
E-post: anita.wang@micro-matic.no
Tlf: 991 56 561
Nettside: www.nesostmark.no

Lyseren Vel
v/ Tor Krog
Tlf: 901 75 846
E-post: tor.krog@gmail.com

Natten velforening
v/ Henrik Berg
Tlf: 913 61 515
E-post: post@nattenvel.no

Nes Fjellheim løypelag
v/ Geir Nordeng
E-post: geir.magnar.nordeng@asker.kommune.no
Mob: 900 58 392

Nes Nordmark Friluftslag
v/ leder Jan Ole Bakkerud
Tlf: 915 39 982
E-post: jan.bakkerud@moller.no
Nettside: www.nesnordmarkfriluftslag.no 

Nes Østmark Sti & løypeforening
v/ styreleder Erik Engebretsen
Tlf: 959 22 204
E-post: eriengeb@gmail.com
Nettside:  www.nesostmark.no

Saupeseth og Belgefet vel
v/ Cathrin Bakkerud
Tlf: 922 92 054
E-post: cathrin.bakkerud@icloud.com

Skålsrudstølen vel
v/ Tore Nilsen
Tlf: 934 98 080
E-post: tnnielse@vikenfiber.no

Synstevassåsen velforening
v/ Lise Chatwin Olsen
Tlf: 932 19 195
E-post: lise@chatwin-olsen.com

Thoenmarka hyttevelforening
v/ Magne Gullingsrud
Tlf: 907 38 878
E-post: mag-gu@online.no

Tronrudmarka vel
v/ Petter Jacobsen
Tlf: 405 51 888
E-post: petter@fazenda.no

Tverrlia 1
v/
Odd Anton Mehlum
Tlf: 915 62 966
E-post: leder@tverrlia1.org

Tverrlia 2-3-4 hytteforening
v/ Adimpleo AS
Postboks 638 Strømsø
3003 Drammen
Tlf: 32 26 32 30 
Epost: gunnar@adimpleo.no 
www.tverrlie.no

Idrettsorganisasjoner

Bromma IL
v/ Pål Gunnar Mikkelsplass,
3540 Nesbyen
Tlf: 456 00 773
E-post: pg@mikkelsplass.no

Nesbyen idrettslag
v/ daglig leder Per Rune Andersen
Jerpevegen 10
3540 Nesbyen
E-post: post@nesbyenil.no
www.nesbyenil.no

PU-trimmen
v/ Torgeir Laugerud
Tlf: 400 73 418 
E-post: torgeir.laugerud@nesbyen.kommune.no

Nesbyen golfklubb
E-post: nesbyengolfklubb@gmail.com

Geysir islandshestforening
v/ Lise Haugo
Tlf: 922 83 166
E-post: lise-haugo89@outlook.com

Interesseorganisasjoner

Lions Club Nesbyen
President: Aud Helen Solberg
Mob: 922 97 240

Naturvernforbundet i Hallingdal
Leder: Olav Arne Løstegaard
Mob: 917 90 924
E-post: hallingdal@naturvernforbundet.no

Nes bondelag
v/ Endre Rustand,
3540 Nesbyen
Tlf: 974 96 527
E-post: endre.rustand@gmail.com

Nes bonde- og småbrukarlag
v/Linda Øye
Tlf: 928 20 541
E-post: Linda.sofie.oye@nesbyen.kommune.no

Nes museumslag
v/ Tonje Myre
Tlf: 478 39 029
E-post: tonje.myre@gmail.com 

Nes pensjonistforening
v/ Ingrid Stensrud Hansen
Tlf: 986 42 661
E-post: i-steha@online.no

Nesbyen framlag
v/ Anne Ålien Berg
Tlf: 906 53 979
E-post: anneaalien@hotmail.com

Nesbyen Rotary
v/ Thomas Øye 
https://nesbyen.rotary.no/

Rukkedalen skoles vel
v/ Kjell Eidal
Tlf: 917 70 096
E-post: kjell.eidal@outlook.com

Kristne organisasjoner

Nesbyen pinsemenighet
v/ ledere
Reidar Løkken: 991 59 705
E-post: reidar.lokken@defa.com

Kvinneforeninger

Nes bygdekvinnelag
v/ Gunvor Marie Bråten 
Tlf: 481 37 876

Nesbyen kvinne- og familieforbund
v/ Vesla Moen  
Mob: 971 98 398

Musikk og kor

Nes spel- og dansarlag
Sigrun Bæra Svenkerud
Tlf: 414 19 216
E-post: post@hagaled.no

Nesbyen Hornmusikklag 
V/ Vigdis Røragen
Tlf: 971 91 061
E-post: vigdis.roragen@hotmail.no

Nesbyen skolekorps
v/ Oskar Renslo
Espesetvegen 295
Tlf: 906 52 791
E-post: oskar.renslo@gmail.com

Nesbyen konsertforum 
v/ Bernt Fredus Kristiansen
Tlf: 414 19 221
E-post: berntfrkr@gmail.com
http://festspilleneinesbyen.no

Toradergruppa
v/ Arne Roger Skjellerud
Tlf: 911 24 859
E-post: arne-roger@hotmail.com

Redningskorps

Nesbyen Røde Kors
v/ Tore Bekkelund,
3540 Nesbyen
Tlf: 916 66 604
E-post: torepaakleive@hotmail.com

Numedal og midtre Hallingdal lag av Norske Redningshunder
v/ Ann-Kristin Tørrisen
Tlf:  901 73 763
E-post: ann-kristin.torrissen@nrh.no 
www.redningshunden.com 

Samfunnshus og grendahus

Bromma idretts- og grendehus
v/ Åge Guttorm Brøto,
Eggedalsvegen 317
3540 Nesbyen

Espeset grendehus
v/ Oskar Renslo,
3540 Nesbyen
Tlf: 906 52 791
E-post: oskar-renslo@c2i.net

Lie Grendahus:
v/ Åshild Woxen Thoen
Tlf: 952 39 230
Epost: ashildthoen@gmail.com

Sjugurdsrud grendastugu
v/ Lars Håkon Klype
Tlf: 971 79 323
E-post: lars.haakon.klype@gmail.com

Sollys
v/ Geir Liodden
Tlf: 91568450
E-post: geir.liodden@gmail.com
Utleie: Geir Liodden, Tlf:  91568450

Skytterlag

Nes og Bromma skytterlag
v/ Ole Tom Dokken
Eggedalsvegen 347
3540 Nesbyen
Tlf: 911 27 748
E-post: nes-bromma@skytterlag.no

Nesbyen pistolklubb
v/ Knut-Torger Stensrud
Tlf: 918 36 500
E-post: leder@nesbyenpistolklubb.com
www.nesbyenpistolklubb.com