Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode og senest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.

Om kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.

Veileder til kommunal planstrategi

veileder-til-kommunal-planstrategi.pdf

Vedtatt planstrategi  for Nesbyen kommune 2020-2023

Vedtatt planstrategi for Nesbyen  kommune 2020-2023 (kommunestyret 15.10.2020 sak 46/20)

Planstrategi-2020-2023-151020.pdf

20-00348-13-vedtak--15102020-sak-46_20-kommunal-planstrategi-for-nesbyen-kommune-2020-202-511448_1_1.pdf

20-00348-7-kommunal-planstrategi-for-nesbyen-kommune-2020-2023-498006_4_1.pdf