Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Planarkiv

Det vil alltid være det digitale kartet i Kommunekart som viser seneste og gjeldende versjon av plankart.

Kommunekart

Kommunekart

Via kommunens innsynsløsning Kommunekart finner du gjeldende arealplaner. Klikk på nedtrekksmenyen øverst til venstre for å velge kartlag Reguleringsplaner eller Kommuneplan.

Når du klikker på et punkt i en plan vil du få opp en meny på høyre side. Her finner du planID, plannavn, m.m. Planens bestemmelser er tilgjengelig via lenken til WebPlan Hallingdal. 

Planarkiv

Vedtatte planer - Planarkiv

Her finner du bestemmelser og andre dokumenter som hører til kommunens arealplaner. For å søke opp en plan kan du bruke plannavn eller planID. Hvis du ikke vet plannavn eller planID kan du finne den via kartløsningen, Kommunekart.

Dispensasjoner og endringer av planen vil også være tilgjengelig i planarkivet.

Selv om det ligger en PDF med arealplankart i planarkivet, vil det alltid være det digitale kartet som viser gjeldende plan.