Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommune- og fylkestingsvalg 2023

Valgdager for kommunestyre- og fylkestingsvalget på Nesbyen er søndag 10. september og mandag 11. september 2023.

Listeforslag for kommunestyre- og fylkestingsvalg

Frist for å levere liste er 31. mars 2023 kl 12:00.

Listeforslaget kan sendes ved å benytte valgdirektoratet sin elektroniske løsning eller ved å sende inn på papir.

Mer informasjon og skjemaer for innlevering finner dere på valgdirektoratet sin nettside: https://www.valg.no

Stille til valg - Listeforslag (valg.no)

Regler for hvilke krav som skal stilles til valglister finner du i valgloven.

Innkomne listeforslag

Listeforslag Nesbyen Arbeiderparti 2023.pdf

Listeforslag Nesbyen Høyre 2023.pdf

Listeforslag Nes Bygdeliste 2023.pdf

Listeforslag Nes Senterparti 2023.pdf

Fylkestingsvalget

Valg til Fylkestinget blir avholdt samtidig med valg til kommunestyret.

Det er vedtatt at Viken fylkeskommune skal deles opp igjen i tre nye fylkeskommuner fra 01.01.2024; Akershus, Buskerud og Østfold.

Valget i 2023 skal avholdes som om grenseendringen allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og deling. Det betyr at innbyggere i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget.

Det skal derfor velges tre nye fylkesting høsten 2023

 • Fylkestinget i Akershus skal ha 51 medlemmer
 • Fylkestinget i Buskerud skal ha 47 medlemmer
 • Fylkestinget i Østfold skal ha 43 medlemmer
Stemmerett og manntall

Disse har stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
 • Utenlandske statsborgere, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
 • Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
 • Du har stemmerett i Nesbyen kommune dersom du har bostedsadresse her pr. 30. juni 2023.
Valgstyret i Nesbyen

Valgstyret er ansvarlig for å forberede og gjennomføre stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

I Nesbyen kommune har valgstyret 5 medlemmer. Alle partier i kommunestyret er representert.

Medlemmene i valgstyret

 • Tore Haraldset, leder (NBL)
 • Heidi Hovind Sezer (NBL)
 • Geir O. Garthus, nestleder (SP)
 • Bård Heio (H)
 • Linda Støvik (AP)

Postadresse
Valgstyret i Nesbyen kommune
Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Her kan du stemme

Valgdagen

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, avholdes i kommunestyresalen – Inngang Rukkedalsvegen 46. (Vis a vis Esso)

 • Søndag 10. september kl. 14:00 - 19:00
 • Mandag 11. september kl. 09:00 - 20:00
Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i perioden torsdag 10. august til og med fredag 8. september i alle landets kommuner.

Sted: Embetsgarden, Servicetorget
Mandag – fredag kl. 09:00 - 15:00

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmegivningen når fram til valgstyret der du er manntallsført, med posten.

Husk å ta med legitimasjon (Digitalt førerkort er også gyldig legitimasjon.)

Forhåndsstemming institusjon

Sted: Elverhøy helsetun
Tirsdag 5. september kl. 11:00 - 13:00 (inkludert omsorgsboligene) 

Tidligstemming

Du kan tidligstemme fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august. Ta kontakt med Servicetorget for å avtale tidspunkt.