Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommune- og fylkestingsvalg 2023

Valgdager for kommunestyre- og fylkestingsvalget på Nesbyen er søndag 10. september og mandag 11. september 2023.

Valgresultat kommunevalget 2023

Kommunevalget 2023

Partifordeling for kommunevalget Nesbyen kommune 2023

Mandatfordeling for kommunevalget Nesbyen kommune 2023 

Det nye kommunestyret

Senterpartiet
Anne Kari Eriksen
Sigrid Onsgaard Sagabråten
Hildegunn Fossen Mikkelsplass
Sigvald Thoen
Kjell Ålien
Tonje Myre
Geir Olav Garthus
Arbeiderpartiet
Adnan Helja
Anne Marie Kollhus
Håvard Christoffersen
Bjørn Olav Vissebråten
Kristian Haraldset
Knut Sigurd Totland
Høyre
Kristian Noreng
Bård Heio
Rune Owrenn Ihle
Kim Bråten
Endre Anton Storhaug
Are Noreng
Nes bygdeliste
Heidi Hovind Sezer
Øyvind Frekeplass
Valgresultat fylkestingsvalget 2023

Partifordeling for fylkestingsvalget Buskerud fylke

Møtebok kommunestyrevalget 2023

Møtebok kommunestyrevalget 2023

Valglister

Følgende valglister er godkjent:

 • Arbeiderpartiet
 • Høyre
 • Nes bygdeliste
 • Senterpartiet

Her finner du alle lister med kandidater

Fylkestingsvalget

Valg til Fylkestinget blir avholdt samtidig med valg til kommunestyret.

Det er vedtatt at Viken fylkeskommune skal deles opp igjen i tre nye fylkeskommuner fra 01.01.2024; Akershus, Buskerud og Østfold.

Valget i 2023 skal avholdes som om grenseendringen allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og deling. Det betyr at innbyggere i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget.

Det skal derfor velges tre nye fylkesting høsten 2023

 • Fylkestinget i Akershus skal ha 51 medlemmer
 • Fylkestinget i Buskerud skal ha 47 medlemmer
 • Fylkestinget i Østfold skal ha 43 medlemmer
Stemmerett og manntall

Disse har stemmerett ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
 • Utenlandske statsborgere, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
 • Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
 • Du har stemmerett i Nesbyen kommune dersom du har bostedsadresse her pr. 30. juni 2023.
 • Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn i Servicetorget.
Valgstyret i Nesbyen

Valgstyret er ansvarlig for å forberede og gjennomføre stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

I Nesbyen kommune har valgstyret 5 medlemmer. Alle partier i kommunestyret er representert.

Medlemmene i valgstyret

 • Tore Haraldset, leder (NBL)
 • Heidi Hovind Sezer (NBL)
 • Geir O. Garthus, nestleder (SP)
 • Bård Heio (H)
 • Linda Støvik (AP)

Postadresse
Valgstyret i Nesbyen kommune
Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Her kan du stemme

Valgdagen

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, avholdes i kommunestyresalen – Inngang Rukkedalsvegen 46. (Vis a vis Esso)

 • Søndag 10. september kl. 14:00 - 19:00
 • Mandag 11. september kl. 09:00 - 20:00
Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i perioden torsdag 10. august til og med fredag 8. september i alle landets kommuner.

Sted: Embetsgarden, Servicetorget
Mandag – fredag kl. 09:00 - 15:00

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmegivningen når fram til valgstyret der du er manntallsført, med posten.

Husk å ta med legitimasjon (Digitalt førerkort er også gyldig legitimasjon.)

Forhåndsstemming institusjon

Sted: Elverhøy helsetun
Tirsdag 5. september kl. 11:00 - 13:00 (inkludert omsorgsboligene) 

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg.
Det søkes til: Nesbyen valgstyre.
Søknadsfrist er tirsdag 05.09.23 kl. 14:00