Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vigsel

1. mars 2020 lanserte Skatteetaten en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest får par som vigsles en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn, Men det er fortsatt mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn. Ikke-bosatte får fortsatt tilsendt vigselsattest (gitt at vi har en adresse på dem).

Informasjon

Informasjon om vigsel i Nesbyen kommune

Informasjon-vigselsattest.pdf

Veiviseren - Veien til ekteskap

Hvem kan gifte seg hos oss?

Både bosatte i Nesbyen og utenbygds kan bli viet.

Prøvingsattest

Vi må motta prøvingsattest fra dere før vi kan gjennomføre vigsel.

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistret (skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Link til søknad om prøvingsattest.

Prøvingsattesten som utstedes er kun gyldig i fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten må være gyldig på dagen man inngår ekteskapet.

Prøvingsattesten kan altså tidligst utstedes fire måneder før datoen dere skal gifte dere.

Dere som skal inngå ekteskap er selv ansvarlig for å søke om prøvingsattest.

Sted

Nesbyen kommune tilbyr vigsel på kommunehuset. Lokalet er ordførers kontor. Vigselen kan finne sted på annet sted, men dette skal på forhånd være godkjent av vigsleren.

Gyldig legitimasjon

Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Søknadsskjemaet, original prøvingsattest fra folkeregisteret og kopi av parets legitimasjon sendes deretter til: Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen.

Dokumentene kan også leveres i konvolutt til servicetorget. Konvolutten må merkes med "vigsler".

Søknad, kopi av legitimasjon og prøvingsattest må sendes til oss senest to uker før ønsket vielsesdato.

Dersom dere ønsker å reservere tid for vielsen mer enn fire måneder i forveien, er dere velkommen til å sende oss utfylt søknadsskjema på e-post. Endelig bekreftelse på vielsesdato vil bli sendt dere når kommunen har mottatt prøvingsattesten. Husk at prøvingsattesten kun er gyldig i fire måneder.

Seremonien

Følgende personer er gitt vigselsmyndighet i Nesbyen:

  • ordfører Anne Kari Eriksen
  • varaordfører Kristian Noreng

Vigselsseremonien vil bli gjennomført av en av disse. Det er ikke mulig selv å velge en bestemt person fra listen.

Nesbyen kommune tilbyr vielse på kommunehuset/Embetsgarden. Vigsler kan avtale et annet sted for vielsen.

Ordfører fastsetter dager for vigsel, primært på ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid. 

Selve vielsen og benyttelse av kommunens lokaler er gratis. Om brudeparet ønsker å benytte et annet lokale, må de selv bestille og dekke kostnadene. Det samme gjelder kostnader til pynt og kulturelle innslag.

Link til søknadsskjema

Reglement

Reglement for vigsler i Nesbyen kommune

Reglement for vigsler.pdf

Vilkår

Vi må motta søknadsskjema, prøvingsattest og kopi av parets og vitners legitimasjon før vi kan gjennomføre vielsen.

Før eksteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som gifter seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven.
Det er folkeregisteret (Skatteetaten) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder Skatteetaten en prøvingsattest, denne skal sendes sammen med søknadsskjemaet.

Relevante lenker
Kontaktinformasjon

Ta kontakt med politisk sekretariat på e-post postmottak@nesbyen.kommune.no eller telefon 32 06 83 00.