Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Fradeling og oppmåling

Fradeling og oppmåling

Behandling av fradelingssaker og oppmålingssaker. Tjenesten gjelder for kommunal behandling av saker etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven § 20-1 m. I tillegg behandles fradelingssaker etter jordloven, der denne kommer til anvendelse.

Oppmåling av

  • eksisterende eiendomsgrenser
  • påvisning av grensemerker
  • grenser i forbindelse med fradeling av ny eiendom
  • grensejustering. Se matrikkelforskriften §34
Nabovarsling

Ikke nødvendig hvis fradeling er i henhold til gjeldende reguleringsplan. Hvis reguleringsplanen ikke viser regulert tomtegrense, skal naboer vaarsles. I alle øvrige fradelingssaker skal naboer varsles.

Naboer kan varsles på forskjellige måter:

  • Sende nabovarselet via Altinn; e-nabovarsling. e-Torg har en løsning for dette https://e-torg.no/produktoversikt
  • Ta med nabovarslet til naboene å få underskrift
  • Sende nabovarselet rekomandert pr. post
  • Sende nabovarselet pr. e-post

Informasjon om nabovarsel og skjema

Skjema

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og fradeling (pdf) 

Krav om sammenføyning (pdf) 

Krav til rekvisisjon

Matrikkelforskriften §23

Se også veiledning side 3 og 4 i rekvisisjonsskjema.

Vedlegg
  • situasjonskart i målestokk 1:500 evt. utsnitt fra reguleringsplan
  • Nabovarselsskjema 5155 og 5156 hvis nabovarsel er påkrevd

Situasjonsartet skriver du selv ut via Kommunkart`s kartbase, eller kontakt Servicetorget, tlf. 32 06 83 00

Kartet skal ha målestokk 1:500

Gå til kartløsning

Send søknad

Søknaden sendes til

Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen, eller til postmottak@nesbyen.kommune.no

Pris for tjenesten

Avgifter og gebyrer

Tinglysing                                            

All tinglysing skjer ved Kartverkets hovedkontor i Hønefoss.

Postadresse
Kartverket, Tingslysingen
Postboks 600 Sentrum
3507 Hønefoss.

Besøksadresse
Kartverksveien 21
3511 Hønefoss

E-post tinglysning@kartverket.no

Hjemmeside www.kartverket.no

Lover og retningslinjer

Matrikkelloven

Matrikkelforskriften

Forvaltningsloven