Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Husdyrgjødselspredning

Regler for spredning av husdyrgjødsel

Spredning av gjødsel på eng uten nedmolding er søknadspliktig i perioden 1. september til 30. september, og er ikke tillatt i perioden 1. oktober til 15. februar. Det er totalforbud mot spredning av gjødsel på frossen og snødekt mark.

  • Hvis det er behov for å spre gjødsel på eng (uten nedmolding) etter 31. august, må du ha tillatelse fra kommunen. Søknad skal sendes til kommunen, se søknadskjema.

Spredning på åpen åker skal så langt det er mulig skje innen 1. september.

  • Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest 18 timer etter spredning.
  • Det er totalforbud mot spredning i perioden 1. november til 15. februar.
  • Det er også totalforbud mot spredning av gjødsel på frossen og snødekt mark.
Forskrift

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav - Kap. 7. Krav til bruk - Lovdata

Søknadskjema

Søknadsskjema disp frå spreietidspunkt på eng MAL.pdf