Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Melding om mulig ulovlighet etter plan- og bygningsloven

Bekymringsmeldinger om ulovlige byggetiltak sendes til oss. Før du sender inn en melding, anbefaler vi at du går gjennom sjekkpunktene under. Alvorlighetsgraden avgjør hvor raskt vi kan behandle saken, og saker med fare for liv, helse og miljø blir prioritert først.

Dette bør du sjekke før du melder inn et ulovlig byggetiltak

Videre saksgang

Når du sender inn melding om et ulovlig byggetiltak, vil henvendelsen bli registrert hos oss. Kommunen prioriterer meldinger som kommer inn ut fra fastsatte prioriteringskriterier. Alvorlighetsgrad og saksmengde vil ha betydning for hvor raskt vi kan behandle saken.

Meld inn en sak

Du melder inn en mulig ulovlighet etter plan- og bygningsloven ved å fylle ut et enkelt skjema.

Melde inn sak