Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Septik

Septiktømming

Ordningen med tømming av private avløpsrør er interkommunal og blir organisert av:

KAV Hallingdal
Kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning

Torpomoen 27
3579 ÅL
e-post: kav@hallingdal.no
Web: https://www.aal.kommune.no/meny/teknisk-eigedom-og-naring/kav-hallingdal/

Firmaet Telemark godslinjer Telemark Bilruter AS utfører tømming og transport.

Ekstratømming utover fast tømmefrekvens må bestilles direkte hos Telemark godslinjer Telemark Bilruter AS

Dersom det virkelig haster med å få slamtanken tømt kan dette vaktnummeret benyttes: 959 84 903

Lover og retningslinjer

Forurensingsloven

Forskrift for tømming av slamavskillere

Pris for tjenesten

Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for septiktjenestene. Gebyrene skal ikke overstige de kostnader kommunen har for tjenesten.

Avgifter og gebyrer