Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Næring og etablering

Næringsutvikler

Næringsutvikler i Nesbyen kommune er Odd-Arild Etterlid tlf. 924 55 098, e-post: Odd-Arild.etterlid@nesbyen.kommune.no
Han har kontor i Embetsgarden.

Strategisk næringsplan 2016 - 2026

Strategisk næringsplan for Nesbyen kommune 2016 - 2026

Handlingsplan for Strategisk Næringsplan 2023 - 2024.pdf

Kontorplass

Ledige kontorlokaler i Nesbyen finnes på:

Nesbyen næringstun: https://www.naeringstun.no/
Sjåheimvegen 26, 3540 Nesbyen
Adnan Helja: 909 26 229

Nesbyen næringshage: https://www.facebook.com/nesbyennh/ Jordeshagen 3, 3450 Nesbyen
Ståle Eggestøl: 979 98 140

Skue sparebank: https://www.skuesparebank.no/kontakt/nesbyen Jordeshagen 5 og Jordeshagen 15A, 3540 Nesbyen (prospekt på forespørsel)
Geir Hovden: 906 82 361

Næringsfondet

Nesbyen kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme og konkurransdyktige arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter og til et levende og produktivt lokalsamfunn i Nesbyen. Støtte fra næringsfondet begrenses til tiltak lokalisert i Nesbyen kommune samt regionale samarbeidstiltak som bidrar til å styrke næringslivet i Nes.

Fondet skal nyttes til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i Nesbyen og derved bidrar til å trygge sysselsettingen i Nesbyen kommune. Fondet kan nyttes til å utvikle ny og eksisterende næringsvirksomhet i tilknytning til primærnæringen eller andre næringer.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter eller kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet utover ordinære produksjonstillegg.

Tildeling fra fondene kan skje etter søknad som lån eller tilskudd. Det forutsettes at tiltak som søkes finansiert på denne måten tilfredsstiller de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldene retningslinjer og vedtekter for fondene.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og bedrifter som ønsker nyetablering og/eller videreutvikling av egen bedrift.

Kriterier/vilkår for lån og/eller tilskudd

Retningslinjer for bruk og utbetaling av næringsfondet

Om søknadsprosessen/ søknadsveiledning

Søknader om lån og/eller tilskudd fra næringsfondet behandles av Nesbyen formannskap som næringsutvalg. Tilskudd på inntil kr 20.000 behandles av administrasjonen. Lån på inntil kr 200.000 og tilskudd på inntil kr 50.000 behandles av Nesbyen formannskap. Lån og tilskudd ut over sistnevnte beløp behandles av Nesbyen kommunestyre.

Det er ingen søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Søknaden sendes til

Nesbyen kommune
Alfarvegen 117
3540 Nesbyen

Eller til: postmottak@nesbyen.kommune.no

Søknadsskjema

Næringsfond søknadsskjema.pdf

Hallingdal etablerersenter

Hallingdal Etablerersenter er et samarbeidsorgan mellom kommunene i Hallingdal, Innovasjon Norge, Buskerud fylkeskommune og Hallingdal Næringshage AS.

Senteret er finansiert gjennom kommunene, Innovasjon Norge, Buskerud fylkeskommune og næringslivet i Hallingdal.

Hallingdal Etablerersenter gir uavhengig og gratis veiledning til personer i Hallingdal som

 • vil starte egen virksomhet
 • søker etablererveiledning
 • søker råd om finansiering til etablering
 • ønsker samarbeidspartner for å videreutvikle egen forretningsid
 • søker kontakter med andre etablerere eller øvrig næringsliv (nettverk)
 • ønsker etablererkurs
 • trenger råd og tips om nyetablert virksomhet

Etablerersenteret gir

 • kvalitetsvurdering av forretningsidé
 • finansieringstips om tilskuddsordninger, lån og krav til egenkapital
 • veiledning om offentlige lover og regler tilknyttet næringsvirksomhet
 • generelle råd og tips om næringsvirksomhet
 • oppfølging av nystarta virksomheter

Etablerersenteret gir også råd og veiledning til bedrifter i omstilling/ utviklingsprosjekter, og vil være en

 • samtale- og veiledningspartner
 • koblingsboks mot fagmiljøer og andre nettverk med spisskompetanse
 • rådgiver innen finansieringsmuligheter og -søknader. (Skattefunn, Innovasjon Norge-ordninger, lokale næringsfond, bank osv.)

Etablerersenteret har også etablert en fadderordning med lokale mentorer for deg som er ny i bransjen. Senteret står også for en rekke arrangement og kurs innenfor etablering, motivasjon og nettverksbygging.

Vurderer du å starte egen bedrift? Kontakt etablerersenteret!

Les mer om Hallingdal Etablerersenter på deres nettside.

Eierskapsmelding

Eierskap og samarbeidsløsninger i Nesbyen kommune.pdf