Kontakt oss Ledige stillinger Min side

3Q-overvåking av fugler

Melding om feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO i Nesbyen kommune

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder i Nesbyen kommune. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Informasjon på NIBIO`s nettside 

De som gjennomfører feltarbeidet for vil bære et brev fra NIBIO.

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Christian Pedersen, tlf. 974 34 123; e-post: christian.pedersen@nibio.no

Sist endret: 29.04.2024